TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Patologický Q kmit

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Patologický Q kmit

Pathological Q wave

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Fyziologický Q kmit

ECG limb leads septal depolarization vector, normal q wave (aVL, I)
ECG chest leads, septal depolariztion vector, normal q wave

Fyziologický Q kmit


EKG a Fyziologický Q kmit

 • Šírka < 0,03s (< 1 malý štvorček)
 • Hĺbka < 3mm (< 3 malé štvorčeky)
  • Len v aVR a III môže presiahnúť 3mm, ide o variantu normy (ide o hlavný komorový vektor)
 • Nepresahuje 1/4 R kmitu v danom zvode
 • Je bežný v laterálnych zvodoch (aVL, I, V5, V6)
  • Nesmie byť vo zvodoch V1-V3

Develop normal Q wave, septum depolarization electrical activity

Elektrické okno (Infarkt) a Patologický Q kmit

 • Patologický Q kmit je veľký (presahuje uvedené rozmery)
 • Najčastejšia príčina je elektrické okno pri infarkte
 • Pri infarkte vzniká nekróza myokardu
  • Ktorá vytvára elektrické okno
 • Elektrické okno nevytvára vektor
  • Zvody sa cez okno "len pozerajú"
  • Patologické Q vzniká vo zvodoch nad elektrickým oknom
Develop pathologic Q wave, electrical hole, previous myocardial infarction

Patologický Q kmit a Infarkt


Evoulution STEMI infarction, Develop pathologic Q wave in sub-acuta and chronic stadium of STEMI

Rozdelenie STEMI podľa štádia


EKG a Patologický Q kmit

 • Patologický Q (Stačí, ak je splnená jedna podmienka):
  • Šírka > 0,03s
  • Hĺbka > 3mm
  • Presahuje 1/4 R kmitu v danom zvode
  • Je vo zvodoch V1-V3
   • v týchto zvodoch sa Q kmit nesmie nachádzať

ECG definition of pathologic Q wave, old inferior STEMI infarction

Starý STEMI spodnej steny


Infarktový Q kmit


Pseudo-Infarktový Q kmit


Príčiny Patologického Q kmitu

Etiológia Lokalizácia
Infarkt myokardu (IM)
(starší názov: Q infarkt)
Nad elektrickým oknom Po spodnom IM je Q (II, III, aVF), po prednom IM je Q (V1-V3)
BĽTR V1-V3, III, aVF Impulz sa šíri do pravej komory cez Tawarové ramienko. Potom sa impulz šíri do ľavej komory cez myokard. Vektor tak smeruje od pravej komory ku ľavej komore, od zvodov V1-V3, III, aVF.
Ľavý predný hemiblok II, III, aVF Hlavný srdcový vektor sa otáča od zvodov II, III, aVF, kde môže vzniknúť patologické Q
Ľavý zadný hemiblok I, aVL Hlavný srdcový vektor sa otáča od zvodov I, aVL, kde môže vzniknúť patologické Q
Pľúcna embólia III Dochádza k preťaženiu a dilatácii pravého srdca. Hlavná srdcová os sa otáča doprava. 20% pacientov s pľúcnou embóliou má patologické Q v III zvode. Vzniká konfigurácia S1Q3T3
Infiltratívne choroby V1-V3 Pri amyloidóze sa ukladajú patologické proteíny do myokardu, môže vzniknúť patologické Q
WPW syndróm II, III, aVF Pri WPW sa aktivujú komory cez dve dráhy (AV uzol a akcesórna spojka). Vektory v komorách môžu vytvoriť patologické Q
Myokarditída Nad určitou oblasťou srdca Myokarditída môže vyvolať patologické Q kmity nad určitou oblasťou srdca
Kontúzia srdca Nad postihnutou
oblasťou
Kontúzia (pomliaždenie) srdca môže vyvolať patologické Q
Deformity hrudníka Nad postihnutou
oblasťou
Deformity hrudníka môžu pre alterovaný elektrický prenos vytvoriť patologické Q
Prehodené EKG zvody I, aVL Prehodené končatinové zvody na rukách vytvoria patologický Q kmit
Hypertrofická kardiomyopatia (aVL, I, V5, V6),
alebo (II, III, aVF)
Vzniká aj hypertrofia komorového septa, zväčší sa tak septálny vektor a vzniká patologické Q
Polohové Q III Polohové Q sa objavuje v III zvode pri hlbokom výdychu, vzniká pre rotáciu srdca, pretože sa otáča hlavný srdcový vektor od III zvodu


Infarktový Q kmit

ECG criteria pathologic Q wave, subacute antero-septal STEMI infarction ECG old antero-septal STEMI infarction, pathological Q wave (V1-V3)

Subakútny antero-septálny infarkt

Starý antero-septálny infarkt

 • Negatívne T vlny (V2-V5)
 • Patologické Q (V1-V4)
  • Fyziologický Q kmit nikdy nie je vo V1-V4
  • Šírka > 0,03mm
  • Hĺbka > 3mm


ECG patologic Q wave in inferior leads (II, III, aVF), old inferior STEMI infarction

Starý spodný infarkt


Pseudo-Infarktový Q kmit

ECG pathologic Q wave, Left bundle branch block (LBBB)

Blokáda ľavého Tawarového ramienkaECG pathologic Q wave, left anterior hemiblock (LAH)

Ľavá predná fascikulárna blokádaECG pathologic Q wave, left posterior hemiblock

Ľavá zadná fascikulárna blokádaECG acute pulmonary embolism, pathologic Q wave (III), S1Q3T3 pattern

Akútna pľúcna embóliaECG pathologic Q wave, WPW syndrome

WPW syndrómECG limb leads reversal displacement, develop pathologic Q wave

Prehodené EKG zvody na rukáchECG pathologic Q wave, septal hypertrophy, hypertrophic cardiomyopathy

Hypertrofická kardiomyopatia


Polohové Q


ECG lead III large pathologic respiratory q wave, due to electrical axis deviation during respiration

Polohové (respiračné) Q


Peter Blahút
techmed@techmed.sk