TECHmED

Peter Blahút

Patologický Q kmit

Fyziologický Q kmit
EKG a Fyziologický Q kmit


Elektrické okno (Infarkt) a Patologický Q kmit


Patologický Q kmit a Infarkt


Rozdelenie STEMI podľa štádia


EKG a Patologický Q kmit


Starý STEMI spodnej steny


Infarktový Q kmit


Pseudo-Infarktový Q kmit


Príčiny Patologického Q kmitu

Etiológia Lokalizácia
Infarkt myokardu (IM)
(starší názov: Q infarkt)
Nad elektrickým oknom Po spodnom IM je Q (II, III, aVF), po prednom IM je Q (V1-V3)
BĽTR V1-V3, III, aVF Impulz sa šíri do pravej komory cez Tawarové ramienko. Potom sa impulz šíri do ľavej komory cez myokard. Vektor tak smeruje od pravej komory ku ľavej komore, od zvodov V1-V3, III, aVF.
Ľavý predný hemiblok II, III, aVF Hlavný srdcový vektor sa otáča od zvodov II, III, aVF, kde môže vzniknúť patologické Q
Ľavý zadný hemiblok I, aVL Hlavný srdcový vektor sa otáča od zvodov I, aVL, kde môže vzniknúť patologické Q
Pľúcna embólia III Dochádza k preťaženiu a dilatácii pravého srdca. Hlavná srdcová os sa otáča doprava. 20% pacientov s pľúcnou embóliou má patologické Q v III zvode. Vzniká konfigurácia S1Q3T3
Infiltratívne choroby V1-V3 Pri amyloidóze sa ukladajú patologické proteíny do myokardu, môže vzniknúť patologické Q
WPW syndróm II, III, aVF Pri WPW sa aktivujú komory cez dve dráhy (AV uzol a akcesórna spojka). Vektory v komorách môžu vytvoriť patologické Q
Myokarditída Nad určitou oblasťou srdca Myokarditída môže vyvolať patologické Q kmity nad určitou oblasťou srdca
Kontúzia srdca Nad postihnutou
oblasťou
Kontúzia (pomliaždenie) srdca môže vyvolať patologické Q
Deformity hrudníka Nad postihnutou
oblasťou
Deformity hrudníka môžu pre alterovaný elektrický prenos vytvoriť patologické Q
Prehodené EKG zvody I, aVL Prehodené končatinové zvody na rukách vytvoria patologický Q kmit
Hypertrofická kardiomyopatia (aVL, I, V5, V6),
alebo (II, III, aVF)
Vzniká aj hypertrofia komorového septa, zväčší sa tak septálny vektor a vzniká patologické Q
Polohové Q III Polohové Q sa objavuje v III zvode pri hlbokom výdychu, vzniká pre rotáciu srdca, pretože sa otáča hlavný srdcový vektor od III zvodu


Infarktový Q kmit

Subakútny antero-septálny infarkt


Starý antero-septálny infarkt


Starý spodný infarkt


Pseudo-Infarktový Q kmit

Blokáda ľavého Tawarového ramienkaĽavá predná fascikulárna blokádaĽavá zadná fascikulárna blokádaAkútna pľúcna embóliaWPW syndrómPrehodené EKG zvody na rukáchHypertrofická kardiomyopatia


Polohové Q


Polohové (respiračné) Q