TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Permanentná junkčná recipročná tachykardia (PJRT)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Permanentná junkčná recipročná tachykardia

Permanent (Persistent) Junctional Reciprocating Tachycardia (PJRT), Pseudo (Slow-Slow) AVNRT, Coumel´s tachycardia, Incessant supraventricular tachycardia

Peter Blahút Peter Blahút Liečba

WPW syndróm


Delta wave, Wolff–Parkinson–White (WPW) syndrome, short PR interval, broad QRS, slurred QRS comlex, accessory pathway, bundle of Kent

Ortodrómna AVRT

Orthodrome reentry tachycardia, Orthodrome AVRT

Dekrementálne vedenie AV junkcie

 • AV junkcia slúži ako protektívny mechanizmus
  • Chráni komory pred vysokou frekvenciou
  • Pri vysokej frekvencii komôr (>160/min.), srdce prestáva pracovať ako pumpa
 • Dekrementálne vedenie:
 • Maximálna frekvenciu komôr
  • Ktoré sú aktivované cez AV junkciu supraventrikulárnymi impulzami je 220 - vek
  • 30 ročný človek (220 - 30) má maximálnu komorovú frekvenciu 190/min.
 • Napr. pri fibrilácií predsieni je:
  • Frekvencia predsieni 350-600/min.
  • Frekvencia komôr je maximálne: 160/min. (podľa veku)
 • AV junkcia tak pôsobí ako filter impulzov a chráni komoryDecremental conduction, AV junction

Non-dekrementálne vedenie Akcesórnej dráhy

 • Akcesórna dráha
  • Nie je so špecializovaných buniek prevodového systému ako AV junkcia
   • Akcesórna dráha je z myokardu

 • Non-dekrementálne vedenie
  • Je vedenie bez spomalenia impulzov
  • Akcesórna dráha nespomaľuje vedenie impulzu ako AV junkcia
Non-decremental conduction, accessory pathway (Bundle of Kent)

Permanentná junkčná recipročná tachykardia

Decremental conduction accessory pathway, Permanent (Persistent) Junctional Reciprocating Tachycardia (PJRT)

EKG a PJRT

RP interval, Pseudo (Slow-Slow) AVNRT, Coumels tachycardia


ECG Permanent (Persistent) Junctional Reciprocating Tachycardia (PJRT)

Sínusový rytmus a Permanentná junkčná recipročná tachykardiaPermanent Junctional Reciprocating Tachycardia (PJRT), Pseudo (Slow-Slow) AVNRT, Coumels tachycardia, Incessant supraventricular tachycardia

Permanentná junkčná recipročná tachykardia

Permanent Junctional Reciprocating Tachycardia (PJRT), slow and decremental retrograde conduction of accessory pathway

Peter Blahút
techmed@techmed.sk