TECHmED

Peter Blahút

Permanentná junkčná recipročná tachykardia

Liečba

WPW syndróm


Ortodrómna AVRT


Dekrementálne vedenie AV junkcie


Non-dekrementálne vedenie Akcesórnej dráhy


Permanentná junkčná recipročná tachykardia


EKG a PJRTSínusový rytmus a Permanentná junkčná recipročná tachykardia
Permanentná junkčná recipročná tachykardia