TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Perzistujúce juvenilné T vlny

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Perzistujúce juvenilné T vlny

Persistent juvenile T wave

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Normálna T vlna

 • T vlna je najvariabilnejšia vlna na EKG
 • Je konkordantná (má rovnakú polaritu ako QRS)
  • Pozitívny QRS - pozitívna T vlna
  • Negatívny QRS - negatívna T vlna
 • Je pozitívna (I, II, V3-V6)
  • Môže byť izolovane negatívna (III, aVL)
 • Je negatívna (aVR)
 • Amplitúda
 • Pre EKG diagnostiku je dôležitá dynamika T vlny
  • Ak je T vlna stále rovnaká - často nejde o závažný stav
  • Ak sa T vlna mení - často ide o závažný stav (ischémia)
ECG normal positive T wave

Konkordantná T vlna
ECG abnormal disconcordance T wave, positve QRS, negative inverted T wave

Diskonkordantná T vlnaEKG a Perzistujúce juvenilné T vlny

 • Vyskytujú sa hlavne u afro-amerických žien vo veku pod 30 rokov
  • Sú prítomné od detstva a pretrvávajú do dospelosti (nemenia sa)
 • Pravdepodobne vznikajú pre hemodynamické preťaženie pravej komory
  • počas intrauterinného vývoja
 • časté u športovcov
 • Pacienti nemajú štrukturálne poškodenie srdca

 • EKG a Perzistujúce juvenilné T vlny
  • Sú vo zvodoch V1-V3
   • U deti do 12 rokov môžu byť aj vo V4
  • asymetrické invertované T vlny
  • hlboké < 3mm (najčastejšie, no nie je to pravidlo)


ECG (V1-V3) persistent juvenile T wave pattern (PJTWP), inverted T wave

Diferenciálna diagnostikaECG (V1-V4) persistent juvenile T wave pattern, african-american female

Perzistentné juvenilné T vlnyECG (V1-V3) persistent juvenile T wave pattern, shallow asymmetric morphology inversions T waves (V1-V3), no significant ST segment

Perzistentné juvenilné T vlnyECG (V1-V3) persistent juvenile T wave pattern (PJTWI), Benign T wave inversion (BTWI), assymetric T wave inversion

Perzistentné juvenilné T vlnyECG (V1-V3) persistent juvenile T wave pattern (PJTWI)

Perzistentné juvenilné T vlnyECG (V1-V3) arrhythmogenic right ventricular hypertrophy, epsilon wave, inverted T wave

Arytmogénna dysplázia pravej komory

ECG epsilon wave, inverted T wave


ECG ischemic inverted T waves, unstable angina pectoris, stenosis LAD, LCx

Invertované ischemické T vlny a Nestabilná angina pectoris

 • Išlo o pacienta s instabilnou anginou pectoris pre stenózu RIA a RCx
  • ST depresie (V4-V6)
  • Invertované T vlny (V2-V6)
  • Po zavedení stentu (rekanalizácii) sa neskôr T vlny normalizovali
 • Pre akútnu subendokardiálnu ischémiu su charakteristické
  • ST depresie a Invertované T vlny (minimálne v 2 susedných zvodoch)
 • Perzistujúce juvenilné T vlny sú len vo zvodoch (V1-V3)
Heart snesosis: Circumflex branch of left coronary artery (LCx), Anterior interventricular branch of left coronary artery (LAD)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk