TECHmED

Peter Blahút

Perzistujúce juvenilné T vlny

Normálna T vlna


Konkordantná T vlna
Diskonkordantná T vlnaEKG a Perzistujúce juvenilné T vlny


Diferenciálna diagnostikaPerzistentné juvenilné T vlnyPerzistentné juvenilné T vlnyPerzistentné juvenilné T vlnyPerzistentné juvenilné T vlny
Arytmogénna dysplázia pravej komory
Invertované ischemické T vlny a Nestabilná angina pectoris