TECHmED

TECHmED / Pitva srdca

TECHmED

Peter Blahút


Pitva srdca

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


pitva srdca, skalpel, srdce
pľúcnica, ria, ramus interventricularis anterior, ramus circumflexus, arteria coronoria sinistra
pľúcnica, aorta, uško ľavej predsiene, ľavá predsieň
aorta, pľúcnica, pravá predsieň, ľavá predsieň
vena cava superior, vana cava inferior, aorta, pľúcnica
hrot srdca, ľavá komora, pravá komora
ľavá komora, pravá komora
ľavá komora
ramus interventricularis anterior
pravá predsieň
pravá komora, trikuspidálna chlopňa, Chordae Tendineae, papilárne svaly
trikuspidálna chlpňa, Chordae Tendineae,  Papillary Muscles
 Papillary Muscles, Chordae Tendineae
pravá komora, right atrium
right atrium, pravá komora, uško pravej predsiene
pravá komora, arteria pulmonolis
trikuspidálna chlopňa, aorta
mitrálna chlpňa, aorta, pulmonálna chlopňa
ľavá predsieň, left atrium
mitrálna chlopňa, aorta, pulmonálna chlopňa
cipy aortalnej a pulmonálnej chlopne
ľavá predsieň, aortálna chlopňa, pulmonálna chlopňa
mitrálna chlopňa, mitral valve
mitrlána chlopňa, ľavá predsieň
ľavá komora, mitrálna chlopňa
uško ľavej predsiene
ľavá komora, pravá komora, uško ľavej komory
hrúbka ľavej a pravej komory, hrúbka predsiene
mitrálna chlopňa, ľavá komora, pravá komora, chordae Tendineae, šlašinky
ľavá a pravá komora
mitrálna a trikuspidálna chlopňa, ľava a prava kmora
mitrálna chlopňa
šlašinky mitrálnej chlopne
otvorená ľavá komora
ľavá komora
výtok ľavej komory mitrálna chlopňa, šlašinky, papilárne svaly
aorta, arteria coronaria dextra
arteria coronaria dextra et sinistra
Arteria coronaria sinistra
otvoraná ľavá a pravá komora
ramus interventricularis anterior, apex cordis
ľavá komora, aortálna chlopňa, šlašinky, papilárne svaly
pravá komora, trikuspidálna chlopňa


Peter Blahút
techmed@techmed.sk