TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Pľúcna embólia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Pľúcna embólia

Pulmonary embolism

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Cor pulmonale
cor pulmonale, right ventricular hypertrophy

Pľúcna embólia

 • Je život ohrozujúci stav
 • Najčastejšia príčina je hlboká trombóza dolných končatín
  • Embolus (uvoľnený trombus) vycestuje do pľúc
  • Nastáva mechanická obštrukcia artéria pulmonalis

 • Akútna submasívna embólia
  • Embolus spôsobuje obštrukciu vetiev a.pulmonalis
  • Vzniká akútne preťaženie pravého srdca
  • Pri obštrukcii kmeňa a.pulmonalis pacient zomiera
   • Ide o masívny embóliu

 • Sukcesívna embólia

Pulmonary embolism, deep vein trombosis

EKG a Pľúcna embóliaDeviácia osi doprava

ECG deflection in right heart axis deviation, cor pulmonale, pulmonary embolism

Deviácia osi doprava

 • Vektor smeruje do pravého dolného kvadrantu
  • Zvod I negatívny a aVF pozitívny
 • Zvod aVR je negatívny
  • Vektor smeruje od aVR zvodu
   (čiže niekde medzi zvody III a aVF)
 • R kmit III > aVF
  • Vektor je bližšie ku III zvodu
 • Os vektora je +110°
Electrical vector and right axis deviation, cor pulmonale, pulmonary embolism

Rotácia srdca V smere ručičiek

ECG precordial leads and Clockwise (CW) rotation, cor pulmonale, pulmonary embolism Clockwise (CW) rotation, cor pulmonale, pulmonary embolism

Rotácia srdca v smere hodinových ručičiekECG pulmonary embolism, p pulmonale, right axis deviation, S1Q3T3, incomplete right bundle branch block (RBBB), negative T wave

Akútna pľúcna embóliaECG pulmonary embolism, sinus tachycardia, extreme right axis deviation, S1Q3T3, right bundle branch block (RBBB), negative T wave

Akútna pľúcna embóliaECG massive pulmonary embolism, extreme right axis deviation, S1Q3T3, right bundle branch block (RBBB), negative T wave, dominant R wave aVR

Akútna pľúcna embóliaECG acute massive pulmonary embolism, sinus tachycardia, S1Q3T3, negative T wave

Masívna pľúcna embóliaECG acute pulmonary embolism, sinus tachycardia, S1Q3T3, negative T wave

Akútna pľúcna embóliaECG acute pulmonary embolism, right axis deviation, Clockwise (CW) rotation, S1Q3T3, negative T wave

Akútna pľúcna embóliaECG acute pulmonary embolism, sinus tachycardia, S1Q3T3, right bundle branch block (RBBB), negative T wave

Akútna pľúcna embóliaECG acute pulmonary embolism, sinus tachycardia, right bundle branch block (RBBB), right axis deviation

Akútna pľúcna embólia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk