TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Polymorfná komorová tachykardia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Polymorfná komorová tachykardia

Polymorphic ventricular tachycardia

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Komorová tachykardia



Ectopic ventricular focus, ventricular tachycardia

Základné rozdelenie


Monomorfná komorová tachykardia

 • Monomorfná KT je najčastejšia komorová tachykardia
 • Vzniká v štrukturálne poškodenom srdci
  • Najčastejšie ide o jazvu v komore po infarkte
 • V jazve vznikne reentry
  • A generuje impulzy s frekvenciou > 100/min.

 • Všetky QRS sú monomorfné (rovnaké)
  • Preto sa označuje ako monomorfná

Myocardial scarring, ectopic focus - reentry, Monomorphic ventricular tachycardia


ECG single focus, single exit site, monomorphic ventricular tachycardia

Monomorfná komorová tachykardia

 • Frekvencia: 170/min.
 • Rovnaké a Široké QRS komplexy (> 0,12s)
  • Z re-entry impulz vždy vystupuje rovnakým smerom
   • preto sú všetky QRS komplexy rovnaké
 • Vlny P nevidíme
  • Sú skryté v širokých QRS
  • a predsiene sú aktivované retrográdne

Polymorfná komorová tachykardia



ECG polymorphic ventricular tachycardia, multiple focus, multiple exits sites

Multifokálna polymorfná KT



ECG polymorphic ventricular tachycardia bifocal, Bidirectional ventricular tachycardia

Bifokálna polymorfná KT



ECG polymorphic ventricular tachycardia, single focus, multiple port of exids sites

Unifokálna polymorfná KT


Rozdelenie Polymorfnej komorovej tachykardie


EKG a Polymorfná komorová tachykardia



Polymorphic ventricular tachycardia, single focus, multilpe exit sites ECG polymorphic ventricular tachycardia

Polymorfná komorová tachykardia

 • V komorách sú minimálne 3 ektopické ložiská (najčastejšie)
 • Mení sa šírka a amplitúda QRS komplexov
 • Mechanizmus je najčastejšie spúšťacia aktivita (Torsades de Pointes)
 • Frekvencia je 100-300/min. (na tomto EKG 280/min.)
 • Srdce ešte funguje ako pumpa
  • Pri frekvencii > 160/min. už postupne prestáva fungovať ako pumpa

Polymorfná KT a Fibrilácia komôr


ventricular fibrilattion ECG ventricular fibrillation, Chaotic irregular deflections of varying amplitude

Fibrilácia komôr

 • V komorách sú mnohopočetné ložiská
  • Mechamizmus je najčastejšie mikro re-entry
 • Frekvencia je 300-450/min.
 • Mení sa šírka a amplitúda QRS komplexov
  • QRS komplexy sú nízke, nie je presne definované, akú majú mať amplitúdu
 • Srdce nefunguje ako pumpa
  • Pri takej vysokej frekvencii je neefektívna diastola
  • To je základný rozdiel oproti polymorfnej KT
 • Nie sú prítomné znaky komorovej tachykardie
 • QRS komplexy znižujú amplitúdu a o cca 2 minúty nastáva asystólia


ECG polymorphic VT, Torsades de Pointes, Phenomenon R on T, Prolonged QT

Polymorfná komorová tachykardia (Torsades de Pointes)



ECG Polymorphic VT, Torsades de Pointes (twisting morphology), Long QT interval, hypokalemia, phenomenon R on T

Polymorfná komorová tachykardia (Torsades de Pointes)



ECG polymorphic VT after inferior STEMI infarction, AV dissociation

Polymorfná komorová tachykardia



ECG Long QT interval, Phenomenon R on T, Torsades de Pointes (twisting morphology), Ventricular fibrillation

Polymorfná komorová tachykardia (Torsades de Pointes) a Fibrilácia komôr



ECG Bidirectional Ventricular Tachycardia, axis shifts 180 degrees, severe digoxin toxicity

Polymorfná komorová tachykardia (Bidirekčná komorová tachykardia)


Peter Blahút
techmed@techmed.sk