TECHmED

Peter Blahút

Polymorfná komorová tachykardia

Komorová tachykardia


Základné rozdelenie


Monomorfná komorová tachykardiaMonomorfná komorová tachykardia


Polymorfná komorová tachykardia


Multifokálna polymorfná KT


Bifokálna polymorfná KT


Unifokálna polymorfná KT


Rozdelenie Polymorfnej komorovej tachykardie


EKG a Polymorfná komorová tachykardia
Polymorfná komorová tachykardia


Polymorfná KT a Fibrilácia komôr
Fibrilácia komôrPolymorfná komorová tachykardia (Torsades de Pointes)Polymorfná komorová tachykardia (Torsades de Pointes)Polymorfná komorová tachykardiaPolymorfná komorová tachykardia (Torsades de Pointes) a Fibrilácia komôrPolymorfná komorová tachykardia (Bidirekčná komorová tachykardia)