TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Porucha komorového vedenia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Porucha komorového vedenia

Interventricular Conduction Delay (QRS widening)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Úzky QRS komplex


Heart conduction system, fast ventricular depolarization, narrow QRS complexes


ECG normal sinus rhythm with normal ventricular conductin, normal P waves, narrow QRS complexes

Sínusový Rytmus


Široký QRS komplex

 • Vzniká pri poruche vedenia impulzu v komorách
 • Cez myokard sa impulz šíri pomaly
  • Preto bude depolarizácia komôr pomalšia (>0,1s)
  • Na EKG bude široký QRS komplex (>0,1s)
 • Najčastejšia príčina prerušenia komorového systému sú

Interventricular Conduction Delay - QRS widening, right bundle branch block (RBBB)


Interventricular Conduction Delay ECG (V1, V6) RBBB

Blokáda pravého Tawarového ramienka (BPTR)


Porucha komorového vedenia


Diferenciálna diagnostika

Ramienkové a fascikulárne blokády
Komorová hypertrofia a dilatácia
Elektrolyty a lieky
Pre-excitácia
Arytmogénne stavy


Komorový rytmus

 • Pri komorovom rytme vznikajú impulzy
  • V ektopickom komorovom ložisku
 • Komory sú potom depolarizované z komorového ložiska
  • Pomaly cez myokard, nie cez prevodový systém
 • Vznikajú široké QRS komplexy >0,12s (raritne >0,1s)
 • Najčastejšie príčiny depolarizácie komôr z komorového ložiska
 • Ak sú komory depolarizované z ektopického komorového ložiska
  • Tak nehovoríme o poruche komorového vedenia
  • Pri poruche komorového vedenia, musia byť komory
   • depolarizované supraventrikulárnym impulzomWide QRS complexes, ectopic ventricular focus depolarisation


Intraventricular Conduction delay ECG complete Right Bundle Branch Block (RBBB)

Blokáda pravého Tawarového ramienka

 • Široký QRS ≥ 0,12s
 • Vo V1 (V2) je qR
 • Vo V6 (V5, I) je široké S
 • Vo V1-3negatívne T vlny
 • Blokáda pravého Tawarového ramienka
  • Patrí medzi najčastejšie príčiny poruchy komorového vedenia
Ventricular Conduction Delay - QRS widening, right bundle branch block (RBBB)


Intraventricular Conduction delay ECG LBBB, broad QRS

Blokáda ľavého Tawarového ramienka

 • Široký QRS ≥ 0,12s ( ≥ 3 štvorčeky )
 • Hlboké S (V1)
  • rS konfigurácia
 • Dominantné R (V6)
 • Diskonkordancia
  • QRS sú opačne orientované ako T vlny (negatívny QRS a pozitívne T vlny)
  • Najlepšie hodnotiteľné (V1-V3)
 • Blokáda ľavého Tawarového ramienka
  • Patrí medzi najčastejšie príčiny poruchy komorového vedenia
intra-ventricular Conduction Delay - QRS widening, LBBB

Peter Blahút
techmed@techmed.sk