TECHmED

Peter Blahút

PQ interval

PQ interval (PR interval)


EKG krivka PQ intervalu


  1. Impulz vznikne v SA uzle
  2. Impulz vstúpi do AV uzla
  3. Spomalené (dekrementálne) vedenie AV uzla
  4. Aktivácia komorového septa

EKG a PQ interval


Skrátený PQ interval (<0,12s)
Sínusová tachykardia
Junkčný rytmus
WPW syndróm
LGL syndróm


Predĺžený PQ interval ( >0,2s )AV blokáda I. stupňa


Variabilný PQ intervalAV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)AV blokáda III. stupňa a Komorový rytmus