TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / PQ segment

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

PQ segment

PR (PQ) segment

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

PQ segment (PR segment)

 • Interval je úsek, ktorý obsahuje vlny, alebo kmity
 • Segment je úsek, ktorý obsahuje len izoelektrickú čiaru
 • PQ segment
 • PR segment
  • Niekedy sa PQ segment označuje ako PR segment
 • Bez ohľadu na konfiguráciu QRS komplexu
  • Sa častejšie používa označenie "PQ segment"
 • Raritne sa PQ segment označuje ako:
  • PTa segment (Ta vlna je repolarizácia predsieni)
  • PTp segment (Tp je "T wave o P wave", čo je Ta vlna)
   • Ta vlnu na EKG nevidíme, je skrytá v QRS komplexe
 • PQ segment má tak 4 možné označenia
  • PQ, PR, PTa, PTp segment
  • Najčastejšie sa používa: PQ segmentPR (PQ) segment is isoelectric segment between end of P wave and start of QRS complex

EKG krivka PQ intervalu

 1. Impulz vznikne v SA uzle
  • Keď prejde na myokard predsieni, tak začne vznikať P vlna
  • Súčasne sa šíri po prevodovom systéme smerom ku AV uzlu
   • Impulz v prevodovom systéme nevytvára krivku
 2. Impulz vstúpi do AV uzla
  • Impulz sa z SA uzla šíri
  • V čase aktivácie predsieni (vrchol P vlny)
   • Dorazí cez prevodový systém do AV uzla
 3. Spomalené (dekrementálne) vedenie AV uzla
  • Impulz sa v AV uzle "zdrží" cca 0,1s (nevzniká krivka)
  • Potom prejde do Hisovho zväzku (nevzniká krivka)
 4. Aktivácia komorového septa
SA node atrial activation and PQ (PR) segment


PQ (PR) segment and AV node (junction) conduction delayed

EKG a PQ segment


ECG PQ (PR) normal segment 0,04 - 0,12s

Perikarditída


ECG acute pericarditis, PQ (PR) segment depression, concave ST elevation, TP (T-P) segment

ST elevácie a PQ depresie

 • Vo všetkých zvodoch
 • Okrem aVR a V1
ECG acute pericarditis, PQ (PR) segment elevation aVR, reciprocal ST depression, TP (T-P) segment

ST depresie a PQ elevácie

 • Len v aVR a V1


ECG acute pericarditis. Spodick sign, PR segment depression, Concave ST elevation, Reciprocal ST depression and PR elevation (aVR, V1)

Akútna perikarditídaECG acute pericarditis. PQ segment depression, Concave ST elevation, Reciprocal ST depression and PQ elevation (aVR, V1)

Akútna perikarditída


Infarkt predsieni

 • Myokard predsieni je tenký
  • Preto sú EKG zmeny pri infarkte (ischémii) predsieni minimálne
  • Vznikajú PQ elevácie a PQ depresie
  • Zmeny pretrvávajú cca 4 hodiny po infarkte
  • Podľa EKG sa nedá oddiferencovať ischémia od infarktu predsieni

 • EKG a infarkt predsieni:
  • PQ elevácia > 0,5mm (V5, V6) a recipročná PQ depresia (V1, V2)
  • PQ elevácia > 0,5mm (I) a recipročná PQ depresia (II, III)
  • PQ depresia > 1,5mm v prekordiálnych zvodoch (V1-V6)
  • PQ depresia > 1,2mm (I, II, III) a supraventrikulárna arytmia
  • PQ depresia > 1,2mm (II, III, aVF) a PQ elevácia (aVR, V1)
atrial ischaemia (infarction) PR elevatino, PR depression. Liu criteria


ECG inferior STEMI and atrial ischaemia (infarction). PR elevation (aVR, V1), PR depression (II, III, aVF)

Infarkt predsieni a STEMI spodnej steny


Peter Blahút
techmed@techmed.sk