TECHmED

Peter Blahút

PQ segment

PQ segment (PR segment)


EKG krivka PQ intervalu


  1. Impulz vznikne v SA uzle
  2. Impulz vstúpi do AV uzla
  3. Spomalené (dekrementálne) vedenie AV uzla
  4. Aktivácia komorového septa

EKG a PQ segment


Perikarditída


ST elevácie a PQ depresie


ST depresie a PQ elevácieAkútna perikarditídaAkútna perikarditída


Infarkt predsieni

EKG a infarkt predsieni:Infarkt predsieni a STEMI spodnej steny