TECHmED

Peter Blahút

Prechodová zóna

Elektrická os EKG zvoduPozitívny a Negatívny EKG kmit


Bifázický EKG kmit


Prekordiálne zvody


Rotácia srdca a Prechodová zóna


EKG a Prechodová zóna

Prechodová zóna


Normálna Rotácia srdcaNormálna rotácia srdca


Rotácia srdca Proti smeru ručičiekRotácia srdca proti smeru hodinových ručičiek


Rotácia srdca V smere ručičiekRotácia srdca v smere hodinových ručičiekNormálna rotácia srdca a Sínusový rytmusRotácia srdca proti smeru hodinových ručičiek a Arytmogénna dysplázia pravej komoryRotácia srdca v smere ručičiek a Hypertrofia ľavej komory