TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Predsieňová extrasystola

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Predsieňová extrasystola

Premature atrial complex (PAC), Atrial ectopics, Atrial extrasystoles, Atrial premature beats, Atrial premature depolarisations

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Rytmus srdca

sinus rhythm, junctional ectopic rhythm, vetricular ectopic rhythm

Základné srdcové rytmy


Predsieňová extrasystola (PES)
Premature atrial complex

EKG a Predsieňová extrasystola

 • Abnormálna ektopická P vlna (má iný tvar ako sínusová)
 • Retrográdna (negatívna) P vlna vznikne:
  • Ak je ektopické ložisko pri AV junkcii
  • Od junkčnej extrasystoly sa odlišuje PQ intervalom
 • Na EKG je vždy skôr ako očakávaná sínusová P vlna
 • Neúplná kompenzačná pauza
  • PES vždy zresetuje SA uzol
 • Blokovaná PES
  • Ak PES vznikne počas refraktérnej fázy AV junkcie
   • tak sa zablokuje v AV junkcii
  • Vznikne abnormálna P vlna bez QRS komplexu
ECG premature atrial complex, abnormal non sinus P wave

Neúplná kompenzačná pauza

Atrial ectopic focus, and premature atrial complex (PAC) Non-compensatory pause, following an atrial premature complex

Predsieňová extrasystola a Neúplná kompenzačná pauzaECG Premature atrial complex and non-compensatory pause

Predsieňová extrasystola a Neúplná kompenzačná pauza


Úplná kompenzačná pauza

ventricular ectopic, and premature ventricular complex
Fully compensatory pause, following a ventricular premature complex

Komorová extrasystola a Úplná kompenzačná pauza

 • Úplná kompenzačná pauza vzniká takmer vždy pri komorovej extrasystole (KES)
 • PP (RR) interval s KES je presne 2-násobok PP (RR) intervalu bez KES
  • Pretože KES vzniká v komore a neprejde cez AV uzol, KES nezresetuje SA uzol
  • Raritne môže, KES retrográdne prejsť cez AV uzol a zresetovať SA uzol
   • Preto pri KES môže raritne vzniknúť neúplná kompenzačná pauza


ECG premature ventricular complex, and full compensatory pause

Komorová extrasystola a Úplná kompenzačná pauza


Aberantná Predsieňová extrasystolaecg sinus rhythm without aberrant conduction, righ left bundle refractory period

Sínusový rytmus bez Predsieňovej extrasystolyECG premature atrial complex, block pac in refractory period

Sínusový rytmus a Blokovaná predsieňová extrasystolaECG premature atrial complex (PAC) aberrant conduction, rbbb pattern

Aberantná predsieňová extrasystolaECG prematura atrial complex conduction, and narrow QRS complex

Predsieňová extrasystolaECG premature atrial complex aberrant conduction, rbbb

Aberantná predsieňová extrasystolaECG blocked premature atrial complex (PAC)

Blokovaná predsieňová extrasystola


Predsieňové extrasystoly - rozdelenie


Unifokálna predsieňová extrasystola


unifocal - single ectopic atrial focus ECG unifocal premature atrial complex

Unifokálna predsieňová extrasystola


Multifokálna predsieňová extrasystola


multifocal, two or more ectopic atrial focus ECG multifocal premature atrial complex, multiple P waves morphologies

Multifokálna predsieňová extrasystola


Predsieňové extrasystoly podľa opakovaniaECG isolated premature atrial complex

Izolovaná predsieňová extrasystolaECG bigeminy premature atrial complex

Predsieňová bigemínia (Predsieňový bigeminický rytmus)ECG trigeminy premature atrial complex

Predsieňová trigemíniaECG quadrigeminy premature atrial complex

Predsieňová qvadrumíniaECG couplet atrial premature complex

Predsieňový kupletECG triplet atrial premature complex

Predsieňový tripletECG normally and aberrantly conducted premature atrial complexes

Aberantná predsieňová extrasystola


Peter Blahút
techmed@techmed.sk