TECHmED

Peter Blahút

Predsieňová extrasystola

Rytmus srdca

Základné srdcové rytmy


Predsieňová extrasystola (PES)


EKG a Predsieňová extrasystola


Neúplná kompenzačná pauza


Predsieňová extrasystola a Neúplná kompenzačná pauzaPredsieňová extrasystola a Neúplná kompenzačná pauza


Úplná kompenzačná pauza


Komorová extrasystola a Úplná kompenzačná pauzaKomorová extrasystola a Úplná kompenzačná pauza


Aberantná Predsieňová extrasystolaSínusový rytmus bez Predsieňovej extrasystolySínusový rytmus a Blokovaná predsieňová extrasystolaAberantná predsieňová extrasystolaPredsieňová extrasystolaAberantná predsieňová extrasystolaBlokovaná predsieňová extrasystola


Predsieňové extrasystoly - rozdelenie


Unifokálna predsieňová extrasystola


Unifokálna predsieňová extrasystola


Multifokálna predsieňová extrasystola


Multifokálna predsieňová extrasystola


Predsieňové extrasystoly podľa opakovaniaIzolovaná predsieňová extrasystolaPredsieňová bigemínia (Predsieňový bigeminický rytmus)Predsieňová trigemíniaPredsieňová qvadrumíniaPredsieňový kupletPredsieňový tripletAberantná predsieňová extrasystola