TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Pre-excitačný syndróm

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Pre-excitačný syndróm

Pre-excitation syndrome, Wolff-Parkinson-White syndrome, Lown-Ganong-Levine syndrome, Mahaim-type

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Akcesórne spojky (dráhy)

 • Podľa lokalizácie poznáme 3 základné akcesórne dráhy:
  • Kentov zväzok
   • Spája predsiene a komory
   • (Atrio-Ventricular bypass)
   • Vytvára WPW syndróm

  • Jamesov zväzok
   • Spája predsiene s Hisovým zväzkom
   • (Atrio-Hisian bypass)
   • Vytvára LGL syndróm

  • Mahaimov zväzok


Pre-excitation syndrome, conduction pathway: Bundle of Kent, James bundle, Mahaim fibers

Pre-excitačný syndróm


Pre-excitation, Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrome, bundle of Kent (Atrio-Ventricular bypass)

EKG a Pre-excitačný syndróm


Wolff-Parkinson-White (WPW) syndróm

accessory pathway, bundle of kent, Atrio-Ventricular bypass ECG delta wave, short PR interval

Kentov zväzok a WPW syndróm


Lown-Ganong-Levine (LGL) syndróm

Lown-Ganong-Levine (LGL) syndrome, James bundle (atria to bundle of His) LGL syndrome, short PR interval, normal QRS interval, No delta wave

Jamesov zväzok a LGL syndróm


Mahaimov syndróm

Preexcitation syndrome, Mahaim fibers ECG mahaim delta wave, normal PR interval

Mahaimov zväzok a Mahaimov syndróm


Malígna akcesórna spojka


malignant accessory pathway, wpw syndrome, atrial fibrillation

Fibrilácia predsieni a WPW


Benígna akcesórna spojka


concealed accessory pathway, WPW syndrome, retrograde accessory pathway refractory block

Sínusový rytmus

 • Na EKG je úzky QRS komplex bez Delta vlny
 • Pretože komory sú aktivované len cez AV junkciu
 • Impulzy v akcesórnej dráhe
  • Sa stretnú v refraktérnej perióde a zablokujú sa
 • Na EKG je sínusový rytmus bez preexcitácie
 • Akcesórna dráha sa demaskuje pri AVRT


ECG Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrome, short PR interval, wide QRS complex, Delta wave

WPW syndróm

Bundle of kent, Atrio-Ventricular bypass


ECG Lown-Ganong-Levine (LGL) syndrome, short PR interval, normal QRS, no Delta wave

LGL syndróm

James bundle (atria to bundle of His)


ECG Mahaim type preexcitation syndrome, normal PR interval, Long QRS, Delta Wave

Mahaimov syndróm

Preexcitation syndrome, Mahaim fibers

Peter Blahút
techmed@techmed.sk