TECHmED

Peter Blahút

Pre-excitačný syndróm

Akcesórne spojky (dráhy)


Pre-excitačný syndróm


EKG a Pre-excitačný syndróm


Wolff-Parkinson-White (WPW) syndróm


Kentov zväzok a WPW syndróm


Lown-Ganong-Levine (LGL) syndróm


Jamesov zväzok a LGL syndróm


Mahaimov syndróm


Mahaimov zväzok a Mahaimov syndróm


Malígna akcesórna spojkaFibrilácia predsieni a WPW


Benígna akcesórna spojka


Sínusový rytmus
WPW syndróm
LGL syndróm
Mahaimov syndróm