TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Presystolický šelest

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Presystolický šelest

Peter Blahút
techmed@techmed.sk
šípka späť

Presystolický šelestPresystolický šelest

Presystolický šelest


auskultácia Presystolický šelest auskultácia Presystolický šelest


Peter Blahút
techmed@techmed.sk