TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Prevodový systém srdca

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Prevodový systém srdca

Electrical conduction system of the heart

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Pracovný myokard

 • Srdce sa skladá z 2 základných funkčných časti:
 • Pracovný myokard
  • Je vlastná svalovina srdca
  • Obsahuje myofibrily (svalové vlákna)
  • Akčný potenciál myokardu má 5 fáz
  • Impulz sa cez pracovný myokard šíri pomaly
  • Keď dorazí impulz do myokardu, tak vyvolá kontrakciu
   • Vzniká systola predsieni a systola komôr

 • Prevodový systém srdca
  • Tvoria ho "elektrické drôtiky"
   • po ktorých sa šíri impulz z SA uzla
  • Akčný potenciál prevodového systému má 3 fázy
  • Impulz sa po prevodovom systéme šíri rýchlo
   • Pretože obsahuje gab junction
   • cez ktoré rýchlo prestupujú ióny počas šírenia impulzu
  • Nemá schopnosť kontraktility (neobsahuje myofibrily)


Heart electrical conduction system and cardiac muscle

Elektro-mechanické vlastnosti srdca

 • Automaticita
  • Bunky srdca spontánne generujú akčný potenciál (impulzy)
  • Fyziologicky vznikajú impulzy s najvyššou frekvenciou v SA uzle
   • Srdce dokáže chvíľu biť aj mimo tela
 • Excitabilita
  • Je schopnosť buniek srdca odpovedať na impulzy
  • impulz z SA uzla tak aktivuje susedné bunky
 • Konduktivita
  • Impulz sa rýchlo šíri od bunky k bunke po prevodovom systéme
   • a potom pomalšie cez pracovný myokard
  • Impulz sa tak šíri od SA uzla
   • na celý prevodový systém a potom na myokard
 • Kontraktilita
  • Je schopnosť kontrakcie
  • Táto vlastnosť platí len pre pracovný myokard
   • Bunky prevodového systému sa nekontrahujú
  • Pracovný myokard obsahuje myofibrily (svalové vlákna)
  • Keď do pracovného myokardu dorazí impulz
   • vzniká systola predsieni a systola komôr
Heart myocardium and electrical conduction system - anatomy and physiology

Prevodový systém srdca

 • Supraventrikulárny prevodový systém:
  • Sinoatriálny (SA) uzol (1)
  • Bachmannová dráha (2)
  • Internodálne dráhy (3,4,5)
   • Predná internodálna dráha (Jamesov trakt) (3)
   • Stredná internodálna dráha (Wenckebachov trakt) (4)
   • Zadná internodálna dráha (Thorelov trakt) (5)
  • Atrioventrikulárna (AV) junkcia (6,7)
   • AtrioVentrikulárny (AV) uzol (6)
   • Hisov zväzok (7)

 • Komorový prevodový systém
  • Pravé Tawarové ramienko (8)
  • Ľavé Tawarové ramienko (9)
  • Ľavý zadný fascikulus (10)
  • Ľavý predný fascikulus (11)
  • Purkyňové vlákna (12)

Parts of the heart electrical conduction system - anatomy and physiology

SinoAtriálny (SA) uzol (1)

 • Nachádza sa v pravej predsieni (má rozmer 15x3mm)
 • Spontánne generuje impulzy s frekvenciou 60-100/min.
 • Je primárny pacemaker
  • Pretože generuje impulzy s najvyššou frekvenciou
  • Všetky ostatné časti generujú impulzy s nižšou frekvenciou
  • SA uzol deaktivuje ložiská

Sinoatrial (SA) node and heart conduction electrical system

Bachmannová dráha (2)

 • Vystupuje z prednej internodálnej dráhy
  • a pokračuje na ľavú predsieň
 • Prenáša impulz z SA uzla na myokard ľavej predsiene
 • Zabezpečuje paralelnú aktiváciu predsieni
 • Pri jej prerušení vzniká

Bachmann´s bundle and heart conduction electrical system

Internodálne dráhy (3, 4, 5)

 • SA uzol a AV uzol spájajú 3 internodálne dráhy:
  • Predná internodálna dráha (Jamesov trakt) (3)
  • Stredná internodálna dráha (Wenckebachov trakt) (4)
  • Zadná internodálna dráha (Thorelov trakt) (5)
 • Najčastejšie býva s AV uzlom spojená len 1 dráha
  • Ostatné 2 dráhy končia pred AV uzlom v predsieni
  • Iba 10% populácie má spojené 2 dráhy s AV uzlom
 • Ak do AV uzla vchádzajú 2 dráhy tak
  • jedna je rýchlejšia a druhá je pomalšia
  • AV uzol je aktivovaný vždy cez rýchlejšiu dráhu
   • Impulz z rýchlejšej dráhy resetuje impulz z pomalšej dráhy
   • (refraktérna perióda akčného potenciálu)

Anterior (Wenckebach), middle (Thorel´s), posterior internodal (James) tract and heart conduction electrical system

Atrioventrikulárny (AV) uzol (6)

 • Atrioventrikulárna (AV) junkcia je spoločný názov pre:
  • AV uzol
  • Hisov zväzok

 • AV uzol je jediná elektrická spojka medzi predsieňami a komorami
 • AV uzol je sekundárny pacemaker
  • Pri porucha SA uzla
  • Začne generovať impulzy s frekvenciou 40-60/min.
  • Impulzy z AV uzla vidíme na EKG ako junkčný rytmus
 • AV uzol má 2 dráhy:
  • Rýchlu a pomalú
  • Fyziologický prechádza impulz len cez rýchlu dráhu
  • Ak začne impulz krúžiť (re-entry) cez dráhy, tak vnikne AVNRT
 • Vedenie impulzu cez AV uzol je dekrementálne (spomalené)
 • AV uzol sa skladá z 3 funkčných časti:
  • Tranzientná zóna
   • Obaľuje AV uzol (ako škrupina)
   • Je tvorená autonómnymi bunkami
   • Je to najarytmogénnejšia časť AV uzla
  • Kompaktná zóna
   • Tvorí jadro AV uzla
   • Histologicky je rovnaká ako SA uzol
   • Spomaľuje prenos impulzu na komory a pôsobí aj ako filter
   • Sekundárny pacemaker tvorí práve kompaktná zóna
  • Spúšťacia (trigger) zóna
   • Impulz sa spomalí v kompaktnej zóne
    • Keď dorazí do trigger zóny, tak sa zrýchli
   • Cez trigger zónu impulz preletí na Hisov zväzok

Atrioventricular (AV) node and heart conduction electrical system

Hisov zväzok (7)

 • Začína v terminálnej časti prevej predsiene
 • Prechádza cez atrioventrikulárne septum
 • Končí v interventrikulárnom septe

 • Hisov zväzok prevádza impulz z AV uzla na Tawarové ramienka
 • Impulz vystupuje z Hisovho zväzku na komorové septum

Bundle of his and heart conduction electrical system

Pravé Tawarové ramienko (8)


Right bundle branch and heart conduction electrical system

Ľavé Tawarové ramienko (9)

 • Začína v oblasti bifurkácie Hisovho zväzku
 • Jeho terminálna časť sa delí na
  • Ľavý predný fascikulus
  • Ľavý zadný fascikulus
 • Purkyňové vlákna vychádzajú až z fasicikulov
 • Pri blokáde vzniká blokáda ľavého Tawarového ramienka (BĽTR)

Left bundle branch and heart conduction electrical system

Ľavý zadný fascikulus (10)

 • Začína v bifurkácii ľavého Tawarového ramienka
  • Končí v zadnej časti ľavej komory
 • Aktivuje zadnú a hornú časť ľavej komory
 • Ľavý zadný fascikulus nie je jeden
  • Tvorí ho skupina paralelných fascikulov
 • Pri prerušení vzniká ľavá zadná fascikulárna blokáda

Left posterior fascicle and heart conduction electrical system

Ľavý predný fascikulus (11)

 • Začína v bifurkácii ľavého Tawarového ramienka
  • Končí v prednej časti ľavej komory
 • Aktivuje spodnú a prednú časť ľavej komory
 • Ľavý predný fascikulus je jeden
 • Ľavá predná fascikulárna blokáda
  • je častejšia ako zadná fascikulárna blokáda
  • pretože na blokádu stačí prerušiť len jeden predný fascikulus

Left anterior fascicle and heart conduction electrical system

Purkyňové vlákna (12)

 • Tvoria hustú sieť vlákien v komorách
 • posledné časti prevodového systému v komorách, vystupujú hlavne z
  • Pravého Tawarového ramienka
  • Ľavého zadného fascikulu
  • Ľavého predného fascikulu
 • Z vlákien vystupujú impulzy do subendokardu
 • Purkyňové vlákna tvoria terciárny pacemaker
  • Aktivujú sa pri porucha SA a AV uzla
  • Generujú impulzy s frekvenciou 20-40/min.
  • Na EKG vznikne komorový rytmus

Purkinje fibers and heart conduction electrical system

Peter Blahút
techmed@techmed.sk