TECHmED

Peter Blahút

Prevodový systém srdca

Pracovný myokard


Elektro-mechanické vlastnosti srdca


Prevodový systém srdca


SinoAtriálny (SA) uzol (1)


Bachmannová dráha (2)


Internodálne dráhy (3, 4, 5)


Atrioventrikulárny (AV) uzol (6)


Hisov zväzok (7)


Pravé Tawarové ramienko (8)


Ľavé Tawarové ramienko (9)


Ľavý zadný fascikulus (10)


Ľavý predný fascikulus (11)


Purkyňové vlákna (12)