TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Prvá srdcová ozva


Prvá srdcová ozva

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


prvá srdcová ozva

Prvá srdcová ozva trvá najdlhšie zo všetkých, spolu s druhou ozvou vytvárajú charakteristický zvuk "lub...dub", po ktorom nasleduje diastolická pauza. Pri systole komôr spôsobí spätný tok krvi uzavretie atrioventrikulárnych chlopní (mitrálnej a trikuspidálnej). Uzavretie chlopní a napnutie papilárnych svalov počujeme ako I. srdcovú ozvu. Mitrálna a trikuspidálna chlopňa sa uzatvárajú synchrónne. V skutočnosti sa mitrálna uzatvára tesne pred trikuspidálnou, no nepočujeme to a preto hovoríme o synchónnom uzavretí. Ak sa tieto dve chlopne uzatvoria asynchrónne s opozdením viac ako 30 ms, čo už počujeme, tak hovoríme o splite (rázštepe) I. srdcovej ozvy. I. ozva môže byť akcentovaná pri mitrálnej stenóze, kedy prúdi cez stenotickú chlopňu rýchlejšie krv a uzvavrie chlopňu väčšou rýchlosťou. A naopak I. ozva je oslabená pri poruche kontraktility komôr.

auskultácia prvej srdcovej ozvy

Fyziologická I. srdcová ozva

Zdravé srdce

Akcentovaná I. srdcová ozva

Mitrálna stenóza

Oslabená I. srdcová ozva

Atrioventrikulárna blokáda 1. stupňa
Aortálna regurgitácia
Degeneratívne zmeny atrioventrikulárnych chlopníPeter Blahút
techmed@techmed.sk