TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Prvá srdcová ozva

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Prvá srdcová ozva

Peter Blahút
techmed@techmed.sk
šípka späť

Prvá srdcová ozvaprvá srdcová ozva
prvá srdcová ozva


auskultácia prvej srdcovej ozvy auskultácia prvej srdcovej ozvy


Peter Blahút
techmed@techmed.sk