TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Q kmit

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Q kmit

Q wave

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Mechanizmus vzniku Q kmitu
Q wave left to right depolarization of the interventricular septum

Končatinové zvody a Q kmit

 • Končatinové zvody (I, II, III, aVF, aVR, aVL)
  • sa na srdce "pozerajú" vo frontálnej rovine
 • Komory sa aktivujú v poradí:
  1. Komorové septum (VS - septálny vektor)
  2. Ľavá a pravá komora (VH - hlavný vektor)
  3. Báza ľavej komory (VT - terminálny vektor)
 • Vektor komorového septa (VS)
  • Smeruje od zvodov aVL, I (niekedy aj od II zvodu)
  • a vytvára Q kmit
 • Hlavný srdcový vektor (VH)
  • Smeruje od zvodov aVR a III (čiastočne od III)
  • Preto v aVR a III môže niekedy vzniknúť Q kmit
  • Tento Q kmit vzniká pri deviácii srdca doľava
   • VH vektor sa otáča ku zvodu I
  • U obéznych ľudí sa srdce (VH) mení pri dýchaní


Q wave interventricular septum depolarization in limb leads

Prekordiálne zvody a Q kmit

 • Prekordiálne zvody (V1-V6)
  • sa "pozerajú" na srdce v horizontálnej rovine

 • Prekordiálne zvody (V1 a V6) sa "pozerajú "
  • na vektor septa takmer o opačných strán

 • Vo V6 bude Q kmit (vektor smeruje od zvodu V6)
  • Q kmit často býva aj vo zvodoch (V4, V5)

 • Vo V1 bude malý r kmit (vektor smeruje ku zvodu V1)

Q wave interventricular septum depolarization in chest leads

Q kmit a EKG krivka
EKG a Q kmit

 • Šírka < 0,03s (< 1 malý štvorček)
 • Hĺbka < 3mm (< 3 malé štvorčeky)
  • Len v aVR a III môže presiahnúť 3mm
  • ide o variantu normy (ide o hlavný komorový vektor)
 • Nepresahuje 1/4 R kmitu v danom zvode
 • Je bežný v laterálnych zvodoch (aVL, I, V5, V6)
  • Nesmie byť vo zvodoch V1-V3

ECG normal q wave origin with ventricular septum depolarization

Patologický Q kmit

 • Patologický Q kmit
  • je veľký Q kmit, ktorý presiahne spomínané parametre
 • Najčastejšie vzniká
 • Patologický (veľký) Q kmit je niekedy varianta normy
  • Ak sa pootočí srdce, tak sa pootočia aj srdcové vektory
  • tieto vektory potom smerujú na EKG zvody pod iným uhlom
  • a môžu vytvoriť patologické Q
 • Polohové Q
  • Pri hlbokom nádychu a výdychu hlavne u obéznych ľudí
  • Sa mení hrot srdca hore a dole (aj VH vektor)
  • Vzniká pri hlbokom výdychu
ECG pathological q wave, myocardial infarction, electrical window

Varianty Q kmitu

Q wave and QRS complex terminology, nomenclature

Názvoslovie QRS komplexuECG normal q wave and sinus rhythm

Fyziologický Q kmit a Sínusový rytmusECG normal small septal q wave with sinus rhythm

Fyziologický Q kmit a Sínusový rytmusECG pathological q wave due to prior inferior stemi myocardial infarction

Patologický Q kmit a Starý infarkt


Polohové Q


ECG lead III large respiratory q wave, due to electrical axis deviation during respiration

Polohové (respiračné) Q


Peter Blahút
techmed@techmed.sk