TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / QRS komplex

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

QRS komplex

QRS complex

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Končatinové zvody a QRS komplex

 • Končatinové zvody (I, II, III, aVF, aVR, aVL)
  • Sa na srdce "pozerajú" vo frontálnej rovine
 • Ak smeruje elektrický vektor
  • Ku zvodu - vzniká pozitívny kmit
  • Od zvodu - vzniká negatívny kmit
 • Komory sa aktivujú v poradí:
  1. Komorové septum (VS - septálny vektor)
  2. Ľavá a pravá komora (VH - hlavný vektor)
  3. Báza ľavej komory (VT - terminálny vektor)
   • S kmit
 • Tri komorové vektory vytvárajú postupne
  • QRS komplex

 • Každý zvod sa pozerá na ten isté vektor z iného uhla
  • Ten istý vektor, tak vyzerá v každom zvode ináč
QRS complex morphology, septal vector, ventricular (main) heart vector, terminal vector in limb leads, vectorcardiogram

Prekordiálne zvody a QRS komplex

 • Prekordiálne zvody (V1-V6)
  • sa "pozerajú" na srdce v horizontálnej rovine

 • Komory sa aktivujú v poradí:
  1. Komorové septum (VS - septálny vektor)
  2. Ľavá a pravá komora (VH - hlavný vektor)
  3. Báza ľavej komory (VT - terminálny vektor)
   • S kmit

 • Tri komorové vektory vytvárajú postupne
  • QRS komplex

QRS complex morphology, septal vector, ventricular (main) heart vector, terminal vector in chest leads, vectorcardiogram

QRS komplex

 • Na EKG zobrazuje depolarizáciu komôr
 • Niekedy sa označuje ako QRS interval
 • Depolarizácia komôr3 elektrické vektory
  • Každý vektor má iný smer
 • Depolarizácia komôr sa vždy označuje ako QRS komplex
  • Aj keď má QRS inú konfiguráciu (RS, qR, Rs, R, rSR)
 • Komory majú masívnejší myokard ako predsiene
  • Preto je P vlna menšia (depolarizácia predsieni)
 • Depolarizácia komôr (QRS komplex) trvá 70ms - 110ms

QRS complex morphology, Q wave, R wave, S wave

Nomenklatúra QRS komplexu

QRS complex terminology, nomenclature, and correct interpretation

Nomenklatúra QRS komplexu


Fragmentácia QRS komplexu


QRS complex special cases, notched, slurred, delta osborn, epsilon wave

Fragmentácia QRS komplexu


Konkordancia QRS komplexu


ECG positive and negative qrs concordance, ventricular tachycardia

Komorová tachykardia


Šírka QRS komplexu

 • šírku 70ms - 110ms (max. 2,5 štvorčeka)
 • Šírka QRS závisí od spôsobu depolarizácie komôr
  • Úzky QRS komplex (< 110ms)
  • Široký QRS komplex (>110ms)

Normal QRS complex width and duration


ECG narrow qrs complex (supraventricular origin), and broad qrs complex (ventricular origin)

Bigeminické komorové extrasystoly


Úzky QRS komplex (<110ms)

narrow supraventricular QRS complex


ECG narrow supraventricular qrs complex - sinus rhythm

Sínusové QRS komplexy


Široký QRS komplex (>110ms)

broad ventricular qrs complex


ECG broad qrs complex and ventricular tachycardia

Komorová tachykardia


Amplitúda QRS komplexu

Voltage QRS morphology, amplitude

Zvýšená amplitúda QRS komplexu

ECG left ventricular hypertrophy, Sokolov Lyon voltage criteria (S wave depth in V1 + tallest R wave height in V5-V6 more than 35 mm)

Znížená amplitúda QRS komplexuECG low qrs voltage hypothyroidism, myxedema

Nízka QRS voltáž


Elektrický QRS alternansECG QRS complexes alternate in height (voltage), massive pericardial effusion, heart swinging back and forth in pericardium

QRS alternans


Peter Blahút
techmed@techmed.sk