TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / QT interval

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

QT interval

QT interval

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

QT interval a Akčný potenciál

 • Počas akčného potenciálu
  • Prestupujú cez membránu kardiomyocytov ióny
   • Mení sa elektrické napätie
  • Vzniká krivka akčného potenciálu

 • Akčný potenciál komôr vytvára na EKG:
 • QT interval
  • Začína Q kmitom (začiatok depolarizácie komôr)
  • Končí T vlnou (koniec repolarizácie komôr)
  • Má dĺžku 0,35 - 0,44s

Normal QT interval, Q wave, T wave, Action potential duration

Korigovaný QT interval (QTc)


Vzorce na výpočet (QTc)

 • Na výpočet QTc je veľa vzorcov
 • Každý vzorec koriguje QT interval na f: 60/min.

 • Bazzetov vzorec QTC = QT / √ RR
  • Je najvhodnejší pre f: 60-100/min.
 • Fridericiho vzorec QTC = QT / RR 1/3
 • Framinghamsky vzorec QTC = QT + 0.154 (1 – RR)
  • Fredericiho a Framinghamsky vzorec
  • sú vhodné na frekvenciu okrem 60-100/min.
 • Hodgesov vzorec QTC = QT + 1.75 (frekvencia – 60)
 • Princíp odrátavania 0,02s
  • Ako základ je určená srdcová f: 60/min.
  • Ak sa frekvencia zvýši o 10/min.
  • tak QT interval sa fyziologicky skráti o 0,02s

corrected QT interval (QTc) , Bazzets formula, Fredericias formula

Kalkulačka na QTC

EKG a QT interval

 • Je najlepšie viditeľný vo zvodoch: II, V5, V6
 • Je vzdialenosť od začiatku Q kmitu - po koniec T vlny
 • 0,35s - 0,44s.
 • QU interval = QT interval
  • Ak sú T a U vlna spojené, tak meriame QU interval

 • JT interval = QT interval
  • Ak sú široké QRS (komorový rytmus), QT sa maria:
  • Od J bodu - po koniec T vlny
  • JTC > 330ms (je analógia QTC > 440ms)

 • Na hodnotenie QT intervalu používame vždy QTC
 • QTC je predĺžený ak je:
 • QTC je skrátený < 350ms


ECG QT interval, from the start of the Q wave to the end of the T wave

Predĺžený a Nepredĺžený QT interval

Rule of thumb, normal QT is less than half the preceding RR interval

Predĺžený QTC > 440msECG long qt interval, corrected qt interval

Predĺžený QT interval

 • QTC = 0,58s


ECG long QT interval, Torsades de Pointes

Predĺžený QT interval a Torsades de Pointes


Skrátený QTC < 350ms


ECG short QT interval

Skrátený QT interval

 • QTC = 0,32s


ECG ventricular fibrillation and short QT interval

Fibrilácia komôrECG normal QT interval

QT interval (0,4s), QTC (0,4s)ECG long QT interval

QT interval (0,6s), QTC (0,5s)ECG long QT interval, supraventricular tachycardia, corrected QT interval calculation

QT interval (0,3s), QTC (0,45s)ECG atrial fibrillation, long QT interval, corrected QT interval calculation

Fibrilácia predsieni a QT interval, QTC (0,478s)ECG ventricular rhythm, broad QRS, JT interval, and corrected QT interval calculation

Široké QRS komplexy a QT interval (JT interval)ECG QU interval, QT interval

QT interval a U vlnaECG QT, QU interval calculation

QT interval a U vlnaECG prolongation QT interval, hypocalcemia

Hypokalciémia a predĺžený QTC (0,53s)ECG hypercalcemia, short QT, corrected QT interval

Hyperkalciémia a skrátený QTC (0,32s)


Peter Blahút
techmed@techmed.sk