TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / R kmit

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

R kmit

R wave

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Mechanizmus vzniku R kmituR wave formation, left and right ventricular depolarization

Končatinové zvody a R kmit

 • Končatinové zvody (I, II, III, aVF, aVR, aVL)
  • Sa na srdce "pozerajú" vo frontálnej rovine
 • Komory sa aktivujú v poradí:
  1. Komorové septum (VS - septálny vektor)
  2. Ľavá a pravá komora (VH - hlavný vektor)
  3. Báza ľavej komory (VT - terminálny vektor)
 • Vektor komorového septa (VS)
  • Smeruje od zvodov aVL, I (niekedy aj od II zvodu)
  • a vytvára Q kmit
 • Hlavný srdcový vektor (VH)
  • Smeruje od zvodu aVR
  • Smeruje takmer priamo ku zvodu II
   • kde vytvára najvyšší R kmit


R wave, S wave with septal vector, ventricular (main) heart vector, terminal vector

Prekordiálne zvody a R kmit


R wave in chest leads (V1-V6) and r wave progression explained

R kmit a EKG krivka
Progresia R kmitu a Prechodová zóna


R wave amplitude, axis, RS transition zone ECG Main electrical vector direction and RS transition zone, R wave amplitude, axis in chest leads

Progresia R kmitu a Prechodová zóna


EKG a R kmit

 • Výška v končatinových zvodoch ≤ 10mm
 • Progresia R kmitu narastá od V1 po V5
 • Výška vo V4-V6 ≤ 25mm
  • Mladý ľudia môžu mať výšku ≤ 35mm
 • Výška vo V1-V2 ≤ 7mm


ECG R wave amplitude, and definition

Varianty R kmitu

R wave and QRS complex nomenclature (configuration) variation (qRs, qR, Rs, R, RS, QR, rQ, Qr, qrS, qrSr, rS, rSR, QS, Qrs, R wave notched)

Názvoslovie QRS komplexu


Patologický R kmit

 • Fyziologicky smeruje hlavný vektor v 3D priestore
  • Od zvodu aVR (Negatívny S kmit, Q kmit)
  • Ku laterálnym zvodom (aVL, I, V5, V) (Dominantný R kmit)

 • Nasledujúci R kmitu vyžaduje zvýšenú pozornosť:
 • Dominantné R vo V1
  • Vo V1 zvode nesmie byť R kmit dominantný
 • Dominantné R v aVR
  • V aVR zvode nesmie byť R kmit dominantný
 • Znížená progresia R kmitu
  • Výšky R kmitu nenarastá od V1 po V5
 • QRS alternans
  • Mení sa výška R kmitu od úderu k úderu

Normal R wave vector depolarization in ECG leads

Fyziologický R kmit

ECG normal R wave progression

Sínusový rytmus


Fyziologický R kmit

ECG normal R wave amplitude and progression

Fyziologický R kmit


Dominantný R kmit vo V1

ECG right bundle block with dominant R wave V1, V2

Blokáda pravého Tawarového ramienka


Dominantný R kmit v aVR

ECG ventricular tachycardia with dominant R wave in aVR lead

Komorová tachykardia


Znížená progresia R kmitu (amputované R V1-V4)

ECG old anter-septal STEMI infarction, poor R wave progression, pathological q wave

Starý antero-septálny infarkt


QRS alternans

ECG QRS alternans, changing amplitude R wave. Pericardial effusion

Perikardiálny výpotok


Peter Blahút
techmed@techmed.sk