TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Ramienková re-entry komorová tachykardia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Ramienková re-entry komorová tachykardia

Bundle branch reentry (reentrant) ventricular tachycardia

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Ramienková re-entry KT


Bundle Branch Re-Entrant Ventricular Tachycardia

Vznik Ramienkovej re-entry KT


Genesis Bundle branch reentry ventricular tachycardia

Mechanizmus re-entry

 • Vznikne makro re-entry
  • Impulz krúži cez Tawarové ramienka a komorové septum
  • Pomalá dráha re-entry je v ľavom ramienku (alebo v septe)
 • Impulz z re-entry aktivuje:

Continuation Branch Re-Entrant Ventricular Tachycardia

Rozdelenie - Ramienková re-entry KT


Bundle Branch Reentry Tachycardia Type A, anterograde retrograde conduction Bundle Branch Reentry Tachycardia Type B, anterograde retrograde conduction Interfascicular reentry ventricular tachycardia, anterior posterior fasciculus, anterograde retrograde conduction

RRKT (Typ A)

RRKT (Typ B)

InterFascikulárna KT

Anterográdne: Pravé Tawarové ramienko Ľavé Tawarové ramienko Ľavý, alebo pravý fascikulus
Retrográdne: Ľavé Tawarové ramienko Pravé Tawarové ramienko Kontra-laterálny fascikulus


Fascikulárna a Interfascikulárna KT

Fascicular ventricular tachycardia reentry, anterograde and retrograde conduction
 • Fascikulárna komorová tachykardia
  • Je idiopatická (vzniká z neznámej príčiny v štrukturálne nepoškodenom srdci)
  • Mechanizmus je re-entry
   • Rýchla dráha je vo fascikule
   • Pomalá dráha je v priľahlom myokarde


Interfascicular reentry with anterograde and retrograde conduction
 • Interfascikulárna komorová tachykardia
  • Vzniká v štrukturálne poškodenom srdci (nie je idiopatická)
  • Re-entry prechádza cez predný aj zadný fascikulus
   • Rýchla dráha je v jednom fascikule
   • Pomalá dráha je v druhom fascikule

EKG a Ramienková re-entry KT


ECG Bundle Branch Reentry Tachycardia Type A, anterograde retrograde conduction ECG Bundle Branch Reentry Tachycardia Type B, anterograde retrograde conduction ECG Interfascicular reentry ventricular tachycardia, anterior posterior fasciculus, anterograde retrograde conduction

RRKT (Typ A)

RRKT (Typ B)

InterFascikulárna KT

EKG obraz: BĽTR BPTR BPTR
QRS komplexy >0,12s >0,12s cca 0,12s
Anterográdne: Pravé Tawarové ramienko Ľavé Tawarové ramienko Ľavý, alebo pravý fascikulus
Retrográdne: Ľavé Tawarové ramienko Pravé Tawarové ramienko Kontra-laterálny fascikulusECG Bundle branch reentry ventricular tachycardia, Type A

Ramienková re-entry komorová tachykardia (Typ A)

ECG Bundle Branch Reentry Tachycardia Type A, anterograde retrograde conduction


ECG Bundle branch reentrant ventricular tachycardia, Type A

Ramienková re-entry komorová tachykardia (Typ A)

ECG Bundle Branch Reentry Tachycardia Type A, anterograde retrograde conduction


ECG Bundle branch reentrant ventricular tachycardia, Type B (BBRT Type B)

Ramienková re-entry komorová tachykardia (Typ B)

Bundle Branch Reentry Tachycardia Type B, anterograde retrograde conduction


ECG RBBB, left posterior fascicular block, First degree AV block

Sínusový rytmus (BPTR + AV blok I. + ĽZH)ECG interfascicular reentry VT, narrow QRS complex ventricular tachycardia

Interfascikulárna komorová tachykardia

ECG Interfascicular reentry ventricular tachycardia, anterior posterior fasciculus, anterograde retrograde conduction

Peter Blahút
techmed@techmed.sk