TECHmED

Peter Blahút

Ramienková re-entry komorová tachykardia

Ramienková re-entry KT


Vznik Ramienkovej re-entry KT


Mechanizmus re-entry


Rozdelenie - Ramienková re-entry KT


RRKT (Typ A)

RRKT (Typ B)

InterFascikulárna KT

Anterográdne: Pravé Tawarové ramienko Ľavé Tawarové ramienko Ľavý, alebo pravý fascikulus
Retrográdne: Ľavé Tawarové ramienko Pravé Tawarové ramienko Kontra-laterálny fascikulus

Fascikulárna a Interfascikulárna KT
EKG a Ramienková re-entry KT


RRKT (Typ A)

RRKT (Typ B)

InterFascikulárna KT

EKG obraz: BĽTR BPTR BPTR
QRS komplexy >0,12s >0,12s cca 0,12s
Anterográdne: Pravé Tawarové ramienko Ľavé Tawarové ramienko Ľavý, alebo pravý fascikulus
Retrográdne: Ľavé Tawarové ramienko Pravé Tawarové ramienko Kontra-laterálny fascikulus
Ramienková re-entry komorová tachykardia (Typ A)
Ramienková re-entry komorová tachykardia (Typ A)
Ramienková re-entry komorová tachykardia (Typ B)Sínusový rytmus (BPTR + AV blok I. + ĽZH)
Interfascikulárna komorová tachykardia