TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Repetitívna non-reentry VA synchronizácia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Repetitívna non-reentry VA synchronizácia

Repetitive nonreentrant ventriculoatrial synchrony (RNRVAS)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Dvojdutinový pacemaker


Dual chamber pacemekar, Repetitive nonreentrant ventriculoatrial synchrony (RNRVAS)


ECG mechanism, Repetitive nonreentrant ventriculoatrial synchrony (RNRVAS)

Repetitívna non-reentry Ventrikulo-Atrilálna synchronizácia (RNRVAS)ECG pacemaker, Initiation Repetitive nonreentrant ventriculoatrial synchrony (RNRVAS), Ventricular premature complex (VPC), ventriular safety pacing (VSP), VPC with retrograde VA conduction

Repetitívna non-reentry VA synchronizácia (Spustenie)ECG pacemaker, termination Repetitive nonreentrant ventriculoatrial synchrony (RNRVAS), atrial capture, VPC without retrograde VA conduction

Repetitívna non-reentry VA synchronizácia (Ukončenie)


Peter Blahút
techmed@techmed.sk