TECHmED

Peter Blahút

Repetitívna non-reentry VA synchronizácia

Dvojdutinový pacemakerRepetitívna non-reentry Ventrikulo-Atrilálna synchronizácia (RNRVAS)Repetitívna non-reentry VA synchronizácia (Spustenie)Repetitívna non-reentry VA synchronizácia (Ukončenie)