TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Respiračná sínusová arytmia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Respiračná sínusová arytmia

Sinus arrhythmia, Respiratory sinus arrhythmia

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Sinoatriálny uzol


sino-atrial node (SA node) and heart conduction system

Nervus Vagus a Sínusový rytmus

 • Autonómny nervový systém má 2 časti
  • ktoré majú väčšinou protichodné účinky:
  • Sympatický nervový systém
   • Zabezpečuje okamžitú mobilizáciu energie
   • Funguje podľa hesla "bojuj, alebo uteč" (Fight or flight)
   • Stimuluje orgány (napr. sínusová tachykardia)
  • Parasympatický nervový systém
   • Zabezpečuje ukladanie energie a regeneráciu organizmu
   • Pracuje podľa hesla "odpočívať a tráviť" (Rest and digest)
   • Inhibuje orgány (napr. sínusová bradykardia)
 • Nervus vagus (X. hlavový nerv)
  • Je hlavný nerv parasympatického nervového systému
  • Inervuje aj sinoatriálny uzol (SA uzol) a pôsobí inhibične
  • Spôsobuje sínusovú bradykardiu
 • Pri dýchaní sa fyziologicky mení tonus nervus vagus
  • Nádych zvyšuje frekvenciu
   • Nádych znižuje tonus nervus vagus
   • SA uzol sa "odbrzdí" a stúpa automaticita SA uzla
  • Výdych znižuje frekvenciu
   • Výdych zvyšuje tonus nervus vagus
   • SA uzol sa "zabrzdí" a klesá automaticita SA uzla

cardiac sympathetic and parasympathetic nerve, nervus vagus

Respiračná sínusová arytmia


EKG a Respiračná sínusová arytmia


SA node sinoatrial node

Diferenciálna diagnostikaECG respiratory sinus arrhytmia

Respiračná sínusová arytmia


Nerespiračná sínusová arytmia


ECG non respiratory sinus arrhytmia

Nerespiračná sínusová arytmiaECG respiratory sinus arrhytmia

Respiračná sínusová arytmia

SA node sinoatrial node


ECG respiratory sinus arrhytmia

Respiračná sínusová arytmia

 • Frekvencia 80/min. (pravidlo 6 sekúnd)
 • Sínusový rytmus
  • Sú prítomné P vlny
 • PQ interval sa nemení
 • Akcia srdca je nepravidelná
 • PP interval sa mení o 0,6s s dýchaním
  • Najdlhší PP interval má 1,2s (frekvencia 50/min.)
  • Najkratší PP interval má 0,6s (frekvencia 100/min.)
SA node sinoatrial node


ECG irregular rhythm, atrial fibrillation

Fibrilácia predsieni


atrial fibrillation, re-entry mechanism

Peter Blahút
techmed@techmed.sk