TECHmED

Peter Blahút

Respiračná sínusová arytmia

Sinoatriálny uzol


Nervus Vagus a Sínusový rytmus


Respiračná sínusová arytmia


EKG a Respiračná sínusová arytmia


Diferenciálna diagnostikaRespiračná sínusová arytmia


Nerespiračná sínusová arytmia


Nerespiračná sínusová arytmiaRespiračná sínusová arytmiaRespiračná sínusová arytmiaFibrilácia predsieni