TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / SA blokáda I. stupňa

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

SA blokáda I. stupňa

1st degree Sinoatrial (SA) block

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Sinoatriálny uzol (P a T bunky)


sinus node, P cells, T cells

SA blokáda I. stupňa

  • SA uzol generuje impulzy pravidelne
    • P bunky sú neporušené
  • SA blokáda I. stupňa je predĺžené vedenie cez T bunky
    • Impulz prechádza pomalšie (cez T bunky) z P buniek na predsieň
1sr degree SA block, Delay between impulse generation and transmission to the atrium

EKG a SA blokáda I. stupňa


ECG 1st degree SA block, regular P waves

Sínusový rytmus (SA blokáda I. stupňa?)Laddergram sinus rhythm

Sínusový rytmusLaddergram 1st degree SA block

SA blokáda I. stupňaECG sinoatrial block, regular sinus P waves

Sínusový rytmus


SA node and Sinoatrial first detree block

Peter Blahút
techmed@techmed.sk