TECHmED

Peter Blahút

SA blokáda I. stupňa

Sinoatriálny uzol (P a T bunky)


SA blokáda I. stupňa


EKG a SA blokáda I. stupňa


Sínusový rytmus (SA blokáda I. stupňa?)Sínusový rytmusSA blokáda I. stupňaSínusový rytmus