TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / SA blokáda II. stupňa - Typ I (Wenckebach)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

SA blokáda II. stupňa - Typ I (Wenckebach)

2nd degree Sinoatrial (SA) block, type I (Wenckebach)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

SA uzol (P a T bunky)


SA node, P and T cells, second sa block, type I, wenckebach

Wenckebachov fenomén


SA blokáda II. stupňa - Typ I (Wenckebach)


EKG a SA blokáda II. stupňa - Typ I (Wenckebach)


ECG 2nd degree SA block, exti block, wenckebach

SA blokáda II. stupňa - Typ I (Wenckebach)Laddergram normal sinus rhythm, pp interval

Sínusový rytmusECG and Laddergram 2nd degree sinoatrial (SA) block, Wenckebach

SA blokáda II. stupňa - Typ I (Wenckebach)ECG sinus rhythm vs. 1st sinoatrial SA block

Sínusový rytmus


SA node and Sinoatrial first detree block


ECG second degree sa block, type I, wenckebach

SA blokáda II. stupňa, typ I (Wenckebach)

 • PP interval sa skracuje (1000ms...820ms)
 • PP interval s vypadnutou P vlnou (1580ms) je kratší
  • ako dvojnásobok najkratšieho PP intervalu (2 x 820 = 1640ms)
 • PQ interval je konštantný
SA node 2nd degree sa block, type I


ECG 2nd degree SA block, type II, PP interval

SA blokáda II. stupňa - Typ II

 • PP interval je rovnaký(970ms)
 • PP interval s vypadnutou P vlnou (1940ms) je rovnaký
  • ako dvoj-násobok PP intervalu bez pauzy (2 x 970 = 1940)
 • PQ interval je konštatný
 • SA blokáda II. stupňa - Typ II
  • SA uzol generuje impulzy pravidelne
  • Vedenie impulzu z SA uzla sa nepredlžuje
  • Impulzy sa z SA uzla intermitentne zablokujú (PP pauza)
sinoatrial exit block


ECG and Laddergram, 2nd degree sinoatrial block, wenckebach

SA blokáda II. stupňa, typ I (Wenckebach)

 • Laddergram (Rebríkový graf)
 • SA uzol generuje impulzy pravidelne S1-S6 (672ms)
 • Prenos impulzu na predsieň cez SA junkciu sa postupne predlžuje
  • PP intervaly sa skracujú P1-P4 (820...700ms)
 • Vznikne PP pauza (1080ms), ktorá je kratšia
  • ako dvoj-násobok najkratšieho PP intervalu
   (2 x 700 = 1400ms)
SA node 2nd degree wenckebach

Peter Blahút
techmed@techmed.sk