TECHmED

Peter Blahút

SA blokáda II. stupňa - Typ I (Wenckebach)

SA uzol (P a T bunky)


Wenckebachov fenomén


SA blokáda II. stupňa - Typ I (Wenckebach)


EKG a SA blokáda II. stupňa - Typ I (Wenckebach)


SA blokáda II. stupňa - Typ I (Wenckebach)Sínusový rytmusSA blokáda II. stupňa - Typ I (Wenckebach)
Sínusový rytmus
SA blokáda II. stupňa, typ I (Wenckebach)
SA blokáda II. stupňa - Typ II
SA blokáda II. stupňa, typ I (Wenckebach)