TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / SA blokáda II. stupňa - Typ II

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

SA blokáda II. stupňa - Typ II

2nd degree Sinoatrial (SA) block, type II (SA exit block)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

SA uzol (P a T bunky)


Sinus node, P and T cells, second sa block, type II, Exit block

SA blokáda II. stupňa - Typ II


EKG a SA blokáda II. stupňa - Typ IIECG second 2nd degree SA block, type 2, PP inteval with pause

SA blokáda II. stupňa - Typ IILaddergram sinus rhythm, P waves, pp interval

Sínusový rytmusLaddergram 2nd degree SA block, Type 2

SA blokáda II. stupňa - Typ IIECG sinus rhythm vs. SA exit block

Sínusový rytmus


SA node and sa blocks


ECG 2nd SA block, type 2

SA blokáda II. stupňa - Typ II

 • PP interval je rovnaký (970ms)
 • PP interval s vypadnutou P vlnou (1940ms) je
  • Presne dvoj-násobok PP intervalu bez pauzy (2 x 970 = 1940)
 • PQ interval je konštantný
sinoatrial exit block


ECG second degree sa block, type I, wenckebach vs. type II

SA blokáda II. stupňa, typ I (Wenckebach)

 • PP interval sa skracuje (1000ms...820ms)
 • PP interval s vypadnutou P vlnou (1580ms) je kratší
  • ako dvojnásobok najkratšieho PP intervalu (2 x 820 = 1640ms)
 • PQ interval je konštantný
 • SA blokáda II. stupňa - Typ I (Wenckebach)
  • Vedenie impulzu cez T bunky v SA uzle
  • sa postupne predlžuje, až sa impulz zablokuje
SA node 2nd degree sa block, type I vs. type II


ECG 2nd degree SA block type 2, premature junctional complex, PP interval, RR interval

SA blokáda II stupňa - Typ II a Junkčné extrasystoly

 • Šípky znázorňujú depolarizáciu SA uzla
  • Modré - prevedené impulzy (P vlny)
  • Čierne - neprevedené impulzy (žiadne P vlny)
 • PP interval s pauzou je presne dvoj-násobok ľubovoľného PP intervalu
 • RR interval s pauzou
  • NIE JE presne dvoj-násobok ľubovoľného RR intervalu
sinoatrial exit block


12 leads ECG, second degree SA block, type 2, premature junctional complex

SA blokáda II stupňa - Typ II a Junkčné extrasystoly

 • Všimnite si kontinuálny II zvod
 • PP interval s pauzou je presne dvoj-násobok ľubovoľného PP intervalu
 • RR interval s pauzou je NIE JE dvoj-násobok ľubovoľného RR intervalu
 • Interpretácie je na EKG vyššie (záznam s modrými a čiernymi šípkami)
 • Na 12 zvodovom EKG sa pri diagnostike SA blokád
  • používa kontinuálny II zvod
sinoatrial exit block


ECG and Laddergram, 2nd degree SA block, type 2, sa exit block

SA blokáda II stupňa - Typ II

 • Laddergram (Rebríkový graf)
  • Znázorňuje šírenie impulzu po prevodovom systéme
  • S-A - SA junkcia, A - predsieň, A-V - AV junkcia, V - Komory
 • Všimnite si kontinuálny zvod V6 (najspodnejší)
 • PP interval s pauzou je presne dvoj-násobok ľubovoľného PP intervalu
  • 2x PP interval bez pauzy (190) = PP interval s pauzou (190)
sinoatrial exit block


ECG and laddergram, 2nd degree sinoatrial (SA) block, SA exit block, PP interval with pause

SA blokáda II stupňa - Typ II

 • Laddergram (Rebríkový graf)
  • znázorňuje šírenie impulzu po prevodovom systéme
 • SA uzol generuje impulzy pravidelne S1-S6 (670ms)
 • Prenos impulzu na predsieň cez SA junkciu sa intermitentne zablokuje
  • Vznikne PP pauza
 • PP pauza (1340ms), je presne dvoj-násobok PP intervalu (2 x 670 = 1340ms)
sinoatrial exit block, 2nd degree SA block, type 2

Peter Blahút
techmed@techmed.sk