TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / SA blokáda III. stupňa

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

SA blokáda III. stupňa

3rd degree Sinoatrial (SA) block

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

SA uzol (P a T bunky)


Sinoatrial node, P and T cells

SA blokáda III. stupňa

 • SA uzol generuje impulzy pravidelne
  • P bunky sú neporušené
 • Porucha je pri výstupe impulzu z SA uzla (v T bunkách)
Sinoatrial node, P and T cells

EKG a SA blokáda III. stupňaECG 3rd degree sa block, junctional rhythm

SA blokáda III. stupňaECG 3rd degree complete sa block, PP pause

SA blokáda III. stupňa a Sínusový rytmusLaddergram SA node depolarisation, sa node, sa junction, atria

Sínusový rytmusLaddergram, sa node, sa junction, atria, 3rd degree sa block, pp pause

SA blokáda III. stupňaECG sinus rhythm vs. 3rd sa block

Sínusový rytmus


sinoatrial node depolarisation, SA block


ECG 3rd detree sinoatrial (SA) block and ventricular escape rhythm

SA blokáda III. stupňa

SA block 3rd degree


ECG second degree sinoatrial SA block, type 2

SA blokáda II. stupňa - Typ II

 • PP interval je rovnaký (970ms)
 • PP interval s vypadnutou P vlnou (1940ms) je
  • Presne dvoj-násobok PP intervalu bez pauzy (2 x 970 = 1940)
 • PQ interval je konštantný
 • Keby mala PP pauza > 2 sekundy, tak ide o SA blokádu III. stupňa
  • ktorá je ale takmer vždy dlhodobá
sinoatrial sa exit block


ECG 3rd degree sa block, pp pause

SA blokáda III. stupňa

 • Na začiatku sú 2 sínusové P vlny
 • Potom nasleduje pauza (bez P vĺn)
 • Pauza je presne 4-násobok PP intervalu
  • Počas pauzy generuje SA uzol impulzy
   • ale sú blokované (nevznikajú P vlny)
  • Keby SA uzol prechodne prestal generovať impulzy (sinus arrest)
   • pauza by nebola X-tý násobok PP intevalu
  • Pauza trvá 4 sekundy, potom sa reaktivuje sínusový rytmus
 • SA blokáda III. stupňa je dlhodobá
  • toto je raritné EKG, kedy sa reaktivoval sínusový rytmus
SA block 3rd degree

Peter Blahút
techmed@techmed.sk