TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Šelesty pri aortálnej regurgitácii


Šelesty pri aortálnej regurgitácii

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


Šelesty pri aortálnej regurgitácii

Na rozdiel od kontinuálneho šelestu, ktorý je spôsobený kontinuálnym jednosmerným patologickým prúdom krvi, je tento šelest spôsobený zmenou patologického toku krvi počas systoly a diastoly pri aortálnej regurgitácii. Najčastenšie sa aortálna regurgitácia manifestuje ako kombinácia ejekčného systolického šelestu a skorého diastolického šelestu. Aortálna regurgitácia môže vytvoriť až 4 druhy šelestov, ktoré sa môžu kombinovať.

Ejekčný systolický šelest

Ejekčný systolický šelest

Niekedy môže byť počuteľný pri aortálnej regurgitácii, kedy sa počas diastoly plní ľavá komora aj z aortálnej regurgitácie, potom je ľavá komora na konci diastoly preplnená a pri systole tak preteká cez aortálnu chlopňu viac krvi vyššou rýchlosťou, čo počujeme ako ejekčný systolický šelest.

Skorý diastolický šelest

Skorý distolický šelest

Pri aortálnej regurgitácii počas diastoly vzniká spätné patolotické prúdenie krvi, čo počujeme ako decrescendo skorý diastolický šelest.

Ejekčný systolický klik

Ejekčný systolický klik

Ejekčný systolický klik môže byť počuteľný aj pri aortálnej regurgitácii, pretože počas diastoly sa plní ľavá komora aj z aortálnej regurgitácie. Potom počas systoly preteká cez aortálnu chlopňu väčší objem krvi vyššou rýchlosťou a prudké otvorenie mitrálnej chlopne počujeme ako ejekčný systolický klik.

Austin Flint - šelest

Austin Flint šelest

Pri aortálnej regurgitácii može ojedinele nastať paradoxný stav, kedy spätný tok krvi naráža na cípy mitrálnej chlopne počas diastoly a tento tok krvi spôsobí funkčnú stenózu mitrálnej chlopne, čo počujeme ako mezodiastolický šelest z aortálnej regurgitácie a presystolický šelest z mitrálnej stenózy.Šelesty pri aortálnej regurgitácii

Ejekčný systolický klik
Austin Flint - šelest (Mezodiastolický šelest + Presystolický šelest)
Ejekčný systolický šelest
Skorý diastolický šelestPeter Blahút
techmed@techmed.sk