TECHmED

TECHmED / Google ranking faktory 2011 / Domain Level Keyword Usage

TECHmED

Peter Blahút


Domain Level Keyword Usage

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


Kľúčové slová v názve domény

Domain Level Keyword Usage

Skupina ranking faktorov poukazuje na kľúčové slová v názve domény, subdomény a na ich vplyv pre ranking. Zároveň sa tu zaznamenal jeden z najväčších poklesov oproti roku 2010, kde mala exact-match.com doména koreláciu 0.38 a v marci 2011 už mala koreláciu len 0.22. To poukazuje na fakt, Google prikladá čoraz menšiu váhu kľúčovým slovám v názve domény.

Exact match doména je stále významný ranking faktor. No zaregistrovať si ju dnes je už dosť veľký probém, keďže všetky kľučové slová sú už obsadené a to je asi aj hlavný dôvod prečo Google prikladá exact match doméne čoraz menšiu váhu pre rankig. Okrem toho existuje mnoho špekulantov, ktorí s tímito exact match doménamy obchodujú. Je len otázkou času kedy si bohaté organizácie presadia u ICANN (Nezisková organizácia v Kalifornii, ktorá koordinuje mená domén s IP adresami) svoje TLDs - top level domény ako napr.: www.livein.berlin, www.NewYork.hotels a tým si zabezpečia dôležitý SEO faktor otázkou zostáva ako sa k týmto faktorom postavia vyhľadávače a hlave Google.

Domain Level Keyword Usage – Correlated Data
Kľúčové slová v názve domény – korelácia

 1. Exact Match.com Domain

  Doména s príponou .com, ktorá obsahuje text, ktorý je presne zhodný s hľadaným kľúčovým slovom.

  Exact Match.com Domain
 2. Exact Match Domain Name

  Doména bez ohľadu na príponu obsahuje text, ktorý je presne zhodný s hľadaným kľúčovým slovom.

  Exact Match Domain Name
 3. Keyword in Sub or Root Domain Name

  Kľúčové slovo sa nachádza v názve domény, alebo v názve subdomény.

  Keyword in Sub or Root Domain Name

Domain Level Keyword Usage - survey data
Kľúčové slová v názve domény - prieskum

 1. Keyword is the exact match root domain name (e.g. “keyword.com“)

  Kľúčové slovo sa presne zhoduje s názvom domény s príponou .com

  Keyword is the exact match root domain name
 2. Keyword is present in root domain name (e.g. “ABCkeyword.com“)

  Kľúčévé slovo sa nachádza v názve domény s príponou .com

  Keyword is present in root domain name
 3. Keyword is the first word in the root domain name (e.g. “keywordABC.com“)

  Kľúčové slovo sa nachádza v názve root domény na prvom mieste.

  Keyword is the first word in the root domain name
 4. Keyword is the subdomain name (e.g. “keyword.ABC.com“)

  Kľúčové slovo je v názve subdomény.

  Keyword is the subdomain name
 5. Keyword is the secondary subdomain name (e.g. “keyword.ABC.123.com“)

  Kľúčové slovo je na mieste subdomény 2. radu.

  Keyword is the secondary subdomain name
 6. Keyword is the domain extension (e.g. “ABC.keyword“)

  Kľúčové slovo tvorí príponu domény.

  Keyword is the domain extension
 7. Keyword is used in a hybrid of the domain name (e.g. “key.word.com or key.wo.rd.com“)

  Názov domény tvorí hybrid kľúčového slova.

  Keyword is used in a hybrid of the domain name

Kľúčové slová v názve domény - rady

Do názvu domény sa snažte zakomponovať kľúčové slovo

Ak sa vám nepodarilo zaregistrovať doménu s kľúčovým slovom, tak ho používajte v subdoméne, alebo v URL reťazci.

Vyhnite sa zbytočne dlhým názvom a nepoužívajte v doméne pomĺčky

Ľudí hlavne zaujíma obsah/služby na stráne a nie názov domény. Ak budete mať zaujímavé stránky tak ľudia si vás zapamätajú bez ohľadu na názov domény. Na druhej strane ak si zaregistrujete exact match doménu a budete mať mizerný obsah/služby, tak na vás ľudia rýchlo zabudnú a spláchnete tak SEO potenciál exact match domény.Peter Blahút
techmed@techmed.sk