TECHmED

TECHmED / Google ranking faktory 2011 / Domain Level Link Authority Features

TECHmED

Peter Blahút


Domain Level Link Authority Features

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


Autorita domény získaná z odkazov

Domain Level Link Authority Features

Ide o počet prichádzajúcich - externých odkazov na doménu ako celok. Rátajú sa odkazy na všetky stránky vašej domény a v konečnom dôsledku sa to zráta do vašej domény. Článok wikipédie má vysoký ranking NIE preto, že veľa extrených odkazov smeruje na konkrétný článok, ale preto, že počet odkazov na wikipédiu ako celok je obrovský.
Napr. externé odkazy smerujúce na stránku www.presbium.sk/praca/bratislava/ sa rátajú do rankingu domény .presbium.sk

Domain Level Link Authority Features - Correlated Data
Autorita domény získaná z odkazov - korelácia

 1. Linking Root Domains w/ Partial-Match Anchor Text

  Počet root domén, ktoré odkazujú s partial match anchor textom

  Linking Root Domains Partial-Match Anchor Text
 2. Linking Pages w/ Partial-Match Anchor Text

  Všetky stránky, ktoré odkazujú s partial-match anchor textom

  Linking Pages partial match Anchor Text
 3. Domain Authority

  Autorita domény sa ráta pomocou 150 atribútov, ako napr. odkazujúce domény, stránky, anchor text, moztrust, mozrank...

  Domain Authority
 4. # of Followed, Linking C-Blocks of IP Addresses to the Root Domain

  Počet odkazov z C-bloku IP-adresy na root doménu. Ide o odkazy z rôzných domén, ale domény musia byť ešte na rôznych serveroch - musia mať iný C-blok IP adresy. Odkazy musia byť bez atribútu nofollow.

  follow linking c block ip addresses
 5. Total # of Linking C-Blocks of IP Adresses to the Root Domain

  Celkový počet odkazujúcich C-blokov IP adresy na root doménu

  total number linking c block ip
 6. # or Root Domains with Followed Links to the Root Domain

  Počet root domén s odkazmy bez atribútu nofollow na root doménu

  follow links root domains
 7. # of Linking Root Domains to the Root Domain

  Počet odkazujúcich root domén na vašu root doménu

  Linking Root Domains to the Root Domain
 8. Root Domain mozRank

  MozRank vašej root domény. MozRank je ekvivalent Pageranku, ktorý ráta seomoz podľa vlastného algoritmu, ktorý je podobný s algoritmom od Google

  Root Domain mozRank
 9. Root Domain mozTrust

  mozTrust vašej root domény. MozTrust je v podstate mozRank, len mozTrust sa ráta len z dôverihodných odkazov ako napr. odkazy z univerzít, štátnych organizácií, známych firiem

  Root Domain mozTrust
 10. # of Followed, Linkig Root Domains to Subdomain

  Počet odkazov bez nofollow atribútu z root domén na vaše subdomény

  Linkig Root Domains to Subdomain
 11. Subdomain mozRank

  MozRank subdomény

  MozRank subdomény
 12. # of Linking Root Domains to Subdomain

  Počet všetkých odkazujúcich root domén na vaše subdomény

  Linking Root Domains to Subdomain
 13. Subdomain mozTrust

  MozTrust subdomény

  Subdomain mozTrust
 14. # of Root Domains w/ Nofollowed Links to the Root Domain

  Počet Root domén, ktoré odkazujú s atribútom nofollow na vašu root doménu

  Nofollowed Links to the Root Domain
 15. # of Nofollowed Links to Subdomain

  Počet Nofollow odkazov na vašu subdoménu

  Nofollowed Links to Subdomain
 16. # of internal pages linking to domain with partial anchor text match

  Počet interných odkazov odkazujúcich na doménu s partial match anchor textom

  linking to domain with partial anchor text match
 17. # of External Pages w/ Links to the Root Domain

  Počet externých odkazov z rôznych stránok na vašu root doménu

  External Pages Links to the Root Domain
 18. # of Juice Passing Pages to the Root Domain

  Počet juice passing stránok (ide o benefit stránok s odkazmi smerujúcimi na vašu doménu, no odkazy musia spĺňať určité kritéria: neobsahujú nofollow atribút, stránka odkazu je zaindexovaná, nejde o platený odkaz, stránka na ktorej sa odkaz nachádza musí prekročiť určitú hranicu autority, každý odkaz má určitú hodnotu link juicu - padľa hodnoty pageranku stránky kde sa odkaz nachádza a podľa počtu odkazov na danej stránke)

  juice passing pages
 19. # of External Root Domains linkig to the Root Domain w/ Exact Match Anchor Text

  Počet externých root domén, ktoré odkazujú na vašu root doménu s exact match anchor textom

  External Root Domains linkig to the Root Domain
 20. # of External Pages linking to the Root Domain w/ Exact Match Anchor Text

  Počet externých stránok, ktoré odkazujú na vašu doménu s exact match anchor textom

  Pages linking to the Root Domain Exact Match Anchor Text
 21. Total # of Linking Pages to the Root Domain

  Počet všetkých odkazujúcich stránok na vašu root doménu

  Linking Pages to the Root Domain
 22. # of Followed Links to the Root Domain

  Počet follow odkazov na vašu root doménu

  Followed Links to the Root Domain
 23. # of External Links to Subdomain

  Počet externých odkazov na vaše subdomény

  External Links to Subdomain
 24. Root DomainJuice

  Link Juice odkazov vašej root domény

  Root DomainJuice
 25. # of Nofollowed Links to the Root Domain

  Počet nofollow odkazov na vašu root doménu

  Nofollowed Links to the Root Domain
 26. # of Subdomains w/ Followed Links to the Root Domain

  Počet subdomén, ktoré odkazujú bez nofollow atribútu na vašu root doménu

  Followed subdomains Links to the Root Domain
 27. # of Links w/ Exact Match Anchor Text

  Počet odkazov s exact match anchor textom

  Links Exact Match Anchor Text
 28. # of internal links to Subdomain

  Počet interných odkazov na vašu subdoménu

  internal links to Subdomain
 29. % of Followed Linking Root Domains

  Percento odkazujúcich domén oproti doménam s atribútom nofollow

  Followed Linking Root Domains
 30. % of Followed Linking Pages

  Percento odkazujúcich stránok oproti stránkam s atribútom nofollow

  Followed Linking Pages

Domain Level Link Authority Features — Survey Data
Autorita domény získaná z odkazov - prieskum

 1. Quantity of unique linkig domains to the domain

  Kvantita jedinečných domén, ktoré odkazujú na vašu doménu

  Quantity of unique linkig domains to the domain
 2. "Raw" importance of the domain as measured by the sum of the importance of the links to the domain (as measured by mozrank, pagerank, etc.)

  Dôležitosť vašej domény, vypočítaná z odkazov, ktoré odkazujú na vašu doménu a taktiež z mozranku, pageranku...

  importance of the domain
 3. "Distance" of the domain from a trusted seed set as measured by algorithms like TrustRank, mozTrust, etc.

  "Vzdialenosť" dôverihodnosi odkazov, aby ste mali čo najviac odkazov z dôverihodných domén napr. univerzity, vládne organizácie

  distance domain measured by algorithms like trustrank moztrust
 4. Quantity of unique URLs with links to the domain

  Kavanita jedinečných URL z ktorých smerujú odkazy na vašu doménu

  Quantity of unique URLs
 5. Topical relevance of linkig domanins

  Obsahové zameranie odkazujúcich domén

  Topical relevance
 6. Velocity of link acquisition (e.g. large number of links rapidly appear, pointing to various pages on the site)

  Rýchlosť rastu objemu odkazov

  Velocity of link acquisition
 7. Quantity of unique linking C-blocks of IP addresses to the domain

  Počet odkazujúcich jedinečných C-blokov IP adresy na vašu doménu

  unique linking C-blocks of IP
 8. Percentage of links with brand terms in the anchor text

  Percento zastúpenia odkazov, ktoré majú v anchor texte názov vašej značky, firmy(brand)

  links with brand terms
 9. Diversity of link types to the domain (e.g. forums, blogs, news)

  Diverzita odkazov smerujúca na vašu doménu (napr. z blogov, spravodajských stránok, fóra...)

  diversity of link types
 10. Links from pages considered to be "Hubs" such as in the "Hilltop" altorithm

  SEO Hub - ide o stránky, ktoré sú optimalizované na špecifické jedno slovo, alebo frázu. Kľúčové slovo majú v title, nadpise, URL, odkazoch, texte... Hilltop algoritmus je vzťah medzi "expert" stránkami a stránkami s "autoritou", ktorý začal Google používať v 2003. Expert stránky sú stránky, ktoré odkazujú na relevantné non-affliliated stránky (non-affliliated sú od seba absolútne nezávislé bez tranzitívnej relácie, nemajú spoločné prvé tri čísla IP adresy, ani názov domény www.ibm.com - www.ibm.co.uk) Príkladom expert stránok sú renovované katalógy: DMOZ, yahoo katalóg. Hub je v tomto prípade stránka katalógu, ktorá má zoznam napr. len na pracovné portály (celá stránka je optimalizované na slovo "práca") Stránky s autoritou sú stránky, ktoré majú odkazy od expert stránok a na základe týchto odkazov sú radené v SERPe

  hilltop algorithm and seo hubs
 11. Sentiment of the external links pointing to the site

  Google analyzuje anchor text odkazov na váš web - ide o Sentiment analysis. Napr. Odkaz na pracovný portál: "tu nenájdete prácu" má negatívny vplyv na váš ranking a odkaz "prácu nájdete tu" má pozitívny vplyv na váš ranking.

Autorita domény získaná z odkazov - rady

Získajte čo najväčší počet odkazov z jedinečných domén. Ideálne sú domény s rovnakým tématickým zameraním ako vaša stránka.

Ide hlavne od diverzitu odkazov. 48 odkazov z 10 domén jeného C-bloku IP adresy je menej ako 10 odkazov z 10 domén z rôznych C-blokov IP adresy na vášu doménu.

Získavajte kvalitné odkazy. Menej je v tomto prípade viac ak ide o odkazy z domén s vysokou autoritou. Radšej 2 odkazy z 2 domén univerzít, ako 30 odkazov z nedôverihodných domén - jednoduché katalógy.Peter Blahút
techmed@techmed.sk