TECHmED

TECHmED / Google ranking faktory 2011

TECHmED

Peter Blahút


Google ranking faktory 2011

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


Seomoz spojilo 132 SEO expertov a na základe 6 ročnej spolupráce zostavili zoznam najdôležitejších Google SEO ranking faktorov pre rok 2011.

Viac o SEO optimalizácii v roku 2018 sa dočítate na stránke SEO agentúry wlipp.

Všetky faktory sú podľa dôležitosti pre ranking rozdelené do 9 hlavných skupín.
graf seo google ranking faktory
21% Page Level Link Metrics
Odkazy na stránku
21% Domain Level Link Authority Features
Autorita domény získaná z odkazov
15% Page Level Keyword Usage
Kľúčové slová na stránke
11% Domain Level Keyword Usage
Kľúčové slová v názve domény
7% Page Level Social Metrics
Vplyv sociálnych platforiem
7% Domain Level Brand Metrics
Doména a názov značky
7% Page Level Keyword Agnostic Features
Nezávislé faktory stránky od kľúčových slov
6% Page Level Traffic/Query Data
Prístup a pohyb na stránke
5% Domain Level Keyword Agnostic Features
Nezávislé faktory domény od kľúčových slov


Každá skupina obsahuje jednotlivé ranking faktory, ktoré sú zaradené podľa dôležitosti pre ranking. Dôležitosť týchto ranking faktorov v jednotlivých skupinách je ilustrovaná dvoma spôsobmi.

1. spôsob ilustrácie ranking faktorov 2011 - korelácia

Prvý spôsob ilustrácie faktorov tvorí výsledok SEO analýzy SEOmozu z 10271 keyword search resutls z Google.com (len v USA). Dôležitosť faktorov v danej skupine je ilustrovaná pomocou Spearmanovej korelácie (je to štatistický údaj, ktorý udáva závislosť NIE kauzalitu medzi dvoma javmi: medzi hľadaným výrazom a výskyte ranking faktora v SERPe) – ide o číselnú hodnotu od -1 po 1. Čo znamená, že vyššie číslo poukazuje na to, že stránky s daným znakom majú tendenciu umiestniť sa v priemere pri vyhľadávaní vyššie ako stránky bez daného znaku. Korelácia neznamená, že daný znak je bezprostredne príčinou vyššieho umiestnenia, ale že daný znak koreluje s vyšším umiestnením na vyhľadávanie pre dané slovo (korelácia nie je kauzalita).

Napr.: Jablká, ktoré rastú na strome na slnečnej strane sú červené a jablká ktoré rastú v tieni sú zeleno-žlté. Sfarbenie jablka koreluje s umiestnením voči slnku, ale nie je to pravidlo, aj na slnečnej strane sú (no v podstatne menšom počte) aj zeleno-žlté jablká. Korelácia v tomto prípade bude cca 0,8. Ak by bola 1, tak všetky jablká na slnku by boli červené a ak by bola -1 tak všetky jablká na slnku by boli zeleno-žlté. Pri hodnote 0 by medzi farbou jablka a jeho polohou voči slnku nebola žiadna súvislosť – korelácia.

Korelácia ranking faktory v search results

Korelácia nám hovorí, ktoré ranking faktory (v priemere) majú vyššie stránky oproti nižším stránkam.

Na základe výskytu týchto ranking faktorov vo vyšších stránkach oproti nižším môžeme usúdiť ich dôležitosť pre Google algoritmus pomocou spearmanovej korelácie v rozmedzí od -1 po 1. Presné meno domény, ktoré sa zhoduje s vyhľadávaným slovom má koreláciu 0.22 (máte stránku www.uces.sk a vyhľadávate slovo “uces“) Keby bola korelácia 1, tak stránka www.uces.sk by sa vám na hľadané slovo "uces" zobrazila vždy na 1. mieste, no nestane sa tak (a ak sa nejaká stránka zobrazí na 1. mieste pri hľadaní napr.: “presbium” – www.presbium.sk, tak je to pre nízku konkurenciu kľúčového slova a vplyv ďalších ranking faktorov.)

  1. Exact Match.com Domain

    Doména s príponou .com, ktorá obsahuje text, ktorý je presne zhodný s hľadaným kľúčovým slovom

    graf exact match doména

Podstata korelácie v tomto prípade je poukázať na faktory, ktoré majú stránky s vyšším umistnením v SERPe oproti stránkam s nižším umiestnením.

2. spôsob ilustrácie ranking faktorov 2011 - prieskum

Ide o názor 132 SEO expertov, kde každý z nich - na základe svojho názoru a skúsenosti zaradil ranking faktory od najdôležitejších po najmenej dôležité. Výsledok tvoria opäť stĺpcové grafy, ktoré vyjadrujú percentuálnu dôležitosť jednotlivých ranking faktorov v danej skupine. Dôležitosť každého ranking faktora je percentuálny priemer 132 názorov SEO expertov.

  1. Keyword is the exact match root domain name (e.g. “keyword.com“)

    Kľúčové slovo sa presne zhoduje s názvom domény s príponou .com

    exact match doména

Metodológia

Metodológia sa vzťahuje len na 1. spôsob ilustrácie ranking faktorov - koreláciu. Analýza zahrňuje len SERPy (výsledky vyhľadávania) v anglickom jazyku v USA a len vyhľadávač Google. Všetky dáta boli zozbierané v Marci 2011, teda po Google Panda update (ide o úpravu Google algoritmu, ktorý zasiahol ranking cca 11% stránok).

Kľúčové slová (keywords) v analýze boli vybrané z top 15 kategórií z Google adwords tools: Kategórie kľúčových slov: Apparel, Beauty and personal care, Computers, Finace...

Ďalej boli z každej kategórie vybraté kľúčové slová (800) zo začiatku, stredu a konca podľa frekvencie vyhľadávania za mesiac. Finálny list kľúčových slov obsahuje slová s rôznou mesačnou frekvenciou vyhľadávania a niektoré dokonca prekročili 1 000 000 vyhľadávaní za mesiac.

Pre každú kategóriu sa urobilo 800 vyhľadávaní (queries) na každé kľúčové slovo, čo dalo výsledný počet 12000 SERP. Po odstránení duplicitných výsledkov (niektoré slová sa opakovali vo viacerých kategóriách) bol výsledný počet 10980 SERP.

SERPs – search engine results page (stránka výsledkov internetového vyhľadávača).
Z každého vyhľadávania na kľúčové slovo sa bralo do úvahy top 30 search results z každého 10980 queries. Potom sa odstránili non-web results (obrázky, video...). Ďalej sa odstránili search results, ktoré poskytovali menej ako 15 results, s cieľom uistiť sa, aby analýza mala dostatok dát. Na konci ostalo 10271 queries/SERPs, 279 480 všetkých URL a 223 737 unikátnych URL.

Ranking faktory

Finálny krok bol zozbierať ranking faktory, ktoré sa zbierali z nasledujúcich zdrojov.

1. Linkscape URL metrics
Všetky faktory, ktoré sa spájajú s odkazmi boli zozbierané pomocou Linkscape API – ide o nástroj Seomozu, ktorý indexuje t.č. 44 biliónov URL a slúži na lepšiu analýzu search results Googlu, Bingu...

2. Linkscape anchor text
pre každú výslednú URL sa analyzovalo top 1000 anchor textov, cez Linkscape API a potom sa analyzovali čiastočné (partial match) a presné (exact match) texty odkazov. Exact match – hľadané slovo, alebo fráza sa presne zhoduje s anchor textom odkazu. Partial match – najmenej jedno slovo z vyhľadávaného textu sa zhoduje s anchor textom odkazu.

3. Sociálne platformy
Pre každú URL boli analyzované signály z platforiem ako Facebook, Google buzz (Google medzičasom službu zrušil), Twitter

4. On page faktory
Analyzoval sa čistý HTML kód pre každú výslednú URL, Posudzovali sa ranking faktory ako klúcové slová, ich rozloženie na stránke a podstránkach, veľkosť dokumentu.

5. Doména/URL faktory
Meno domény, pomĺčky v doménach a URL. Ide o rankig faktory spájané s menom domény a URL, či sa query - vyhľadávaný text zhoduje s doménou, alebo s URL, či doména obsahuje pomĺčky.

Cieľom analýzy je zaradiť faktory od najdôležitejších po najmenej dôležité a poukázať na relatívny vzájomný vplyv skupín faktorov medzi sebou (koláčový graf hore). Každý analyzovaný faktor (kľúčové slovo na začiatku title tagu, facebook zdieľanie, CTR – miera prekliku z google search results atď.) sa vyskytoval na analyzovanej stránke minimálne jeden krát.Peter Blahút
techmed@techmed.sk