TECHmED

TECHmED / Google ranking faktory 2011 / Page Level Keyword Agnostic Features

TECHmED

Peter Blahút


Page Level Keyword Agnostic Features

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


Nezávislé faktory stránky od kľúčových slov

Page Level Keyword Agnostic Features

Ide o skupinu faktorov stránky, ktoré sú nezávislé od kľúčových slov a nezávisia od ibound odkazov – odkazy ktoré smerujú na vaše stránky z externých domén.Page Level Keyword Agnostic Features - Correleation
Nezávislé faktory stránky od kľúčových slov - korelácia

 1. # of Internal Links on the Page

  Počet interných odkazov na stránke

  Internal Links on the Page
 2. Total # of Links on the Page

  Počet všetkých odkazov na stránke (interné aj externé)

  Links on the Page
 3. # of Followed Links on the Page

  Počet všetkých odkazov bez atribútu nofollow na stránke.

  Followed Links on the Page
 4. # of Characters in HTML Code

  Počet znakov v HTML - zdrojovom kóde stránky

  Characters in HTML Code
 5. # of Intrenal Followed Links on Page

  Počet interných odkazov stránky bez atribútu nofollow

  Intrenal Followed Links on Page
 6. # of Nofollow Links on the Page

  Počet nofollow odkazov stránky

  Nofollow Links on the Page
 7. # of Characters in Document

  Počet znakov – písmen a medzier.. na stránke

  Characters in Document
 8. # of External Nofollow links

  Počet extrených odkazov s nofollow atribútom

  External Nofollow links
 9. # of Words in Document

  Počet slov na stránke

  Words in Document
 10. # of External Links on the Page

  Počet externých odkazov na stránke

  External Links on the Page
 11. Underscore in URL

  Potŕžniky v URL adrese

  Underscore in URL
 12. Linking to Microsoft

  Na stránke sa nachádza odkaz na Microsoft (zaujímavé zistenie :-))

  Linking to Microsoft
 13. Trailing Slash in URL

  Zpätné lomítka (/) v URL

  Trailing Slash in URL
 14. WWW Use

  Používanie www (www.presbium.sk namiesto presbium.sk, ide o RewriteRule v .htaccess)

  WWW Use
 15. H1 Wordcount

  Počet slov v H1 tagu

  H1 Wordcount
 16. URL Folder Depth of Page

  URL hĺbka priečinka stránky

  URL Folder Depth of Page
 17. Google Analytics

  Použitie Google analytics na stránka. Zaujímavé, že služby od Google v analýze získali negatívnu hodnotu korelécie.

  Google Analytics
 18. Page Title Length

  Dĺžka titulku stránky

  Page Title Length
 19. Linking to Google

  Odkazy na Google

  Linking to Google
 20. Page Title Words

  Slová v title tagu

  Page Title Words
 21. Rel Canonical Usage

  Použitie atribútu canonical pre duplicitný obsah

  Rel Canonical Usage
 22. % Followed Links on Page

  Percento odkazov na stránke bez atribútu nofollow

  Followed Links on Page
 23. Hyphens in URL

  Pomĺčky v URL

  Hyphens in URL
 24. Response Time

  Čas, ktorý potrebuje webserver na odpoveď vašej požiadavky na stránke napr. pri preklikávaní po odkazoch.

  Response Time
 25. Google AdSense Pixels

  Plocha Google AdSense na stránke

  Google AdSense Pixels
 26. Google AdSense Slots

  Počet Google AdSense reklamných panelov

  Google AdSense Slots
 27. URL Lenght

  Dĺžka URL adresy

  URL Lenght

Page Level Keyword Agnostic Features - survey data
Nezávislé faktory stránky od kľúčových slov - prieskum

 1. Uniqueness of the content on the page

  Jedinečný obsah stránky

  Uniqueness of the content on the page
 2. The presence of links to the page from other pages on the domain (i.e. whether the page is "orphaned")

  Poprepájanie stránok jednej domény pomocou odkazov. Na vašej doméne by nemali existovať “ophran pages“ – ide o stránky na ktoré sa dostanete pomocou odkazu, ale naspäť sa už pomocou odkazu nedostanete, lebo tam žiadny nieje a preto musíte použiť v prehliadači tlačítko späť.

  orphaned page
 3. Fresheness of the content on the page (i.e. the time the page was last updated)

  Ako často sú stránky aktualizované, resp. ako často pribúdajú nové.(napr. články blogu...)

  Fresheness of the content on the page
 4. The age of the page (i.e. the time since the page was first discovered)

  Vek domény. Čas, ktorý uplynul od zaindexovania vašej stránka Googlom

  The age of the page
 5. Lenght of content on the page

  Dĺžka obsahu danej stránky.

  Lenght of content on the page
 6. HTTP response time for the page as measured by spiders

  HTTP odpoveď na pavúky.

  HTTP response time for the page
 7. Load speed for the page as measured by toolbar data from users

  Rýchlosť načítavania stránky(stránok) v prehliadači meraná toolbarom.

  Load speed for the page
 8. Use of images on the page

  Použitie obrázkov na stránke.

  Use of images
 9. Whether there are links on the page to 404 pages

  Či stránka obsahuje odkazy na neexistujúce stránky - 404.

  Whether there are links
 10. Microformats used on the page (where relevant to vertical)

  Použitie mikroformátov na stránke. Ide o jednoduché entity, ktoré sú súčasťou HTML tagov a popisujú typ informácie: CV, osobu, adresu, udalosť, produkt

  Microformats used on the page
 11. Use of video the page

  Vložené video na stránke

  Use of video the page
 12. Use of advertising on the page

  Použitie reklamy na stránke.

  Use of advertising
 13. Reading level of the content of the page

  Reading level - obtiažnosť textu na stránke. Či je obsah stránky určený pre deti, alebo pre vysokoškolských profesorov a vedcov.

  Reading level of the content of the page
 14. Use of external affiliate links on the page

  Používanie affiliate odkazov na stránke. Napr. vlastníte doménu so spravodajstvom o mobilných telefónoch. E-shop, ktorý predáva telefóny vás požiada o umiestnenie odkazu na vašu stránku a z každého predaného telefónu vďaka vašej stránke máte províziu – affiliate marketing.

  Use of external affiliate links on the page
 15. HTML validation to W3C standards

  Validita HTML kódu.

  HTML validation to W3C standards

Nezávislé faktory stránky od kľúčových slov - rady

Tovrte rýchle stránky (nie s veľkým obrázkami, ktoré sa dlho načítavajú) s unikátnym obsahom. Nekopírujte text z iných stránok a nevkladajte ho na vlastné.

Všetky stránky vašej domény poprepájajte odkazmi, pozor na “ophran pages“ a neodkazujte na stránky, ktoré neexistujú.Peter Blahút
techmed@techmed.sk