TECHmED

TECHmED / Google ranking faktory 2011 / Page Level Keyword Usage

TECHmED

Peter Blahút


Page Level Keyword Usage

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


Kľúčové slová na stránke

Page Level Keyword Usage

Táto skupina faktorov je zameraná na kľúčové slová/frázy ako časť HTML kódu danej stránky (napr. H1, alt, title). Pri hodnotení týchto faktorov sa používa metodika hodnotenia relevantnosti textu: TF*IDF (Term Frequency - frekvencia slova na danej stránke, Inverse document frequency - prevrátená početnosť slova v zaindexovaných stránkach) Napr. stránka má 100 slov a z toho obsahuje 3-krát slovo "práca" TF je 3/100 a to je 0,03. Povedzme, že Google má zaindexovaných 10 miliónov všetkých stránok :-) a z toho sa slovo "práca" vyskutuje len na 1000 stránkach. IDF sa vypočíta: log(10 000 000/1000) čo je 4. TF*IDF je 0.12 (0.03*4). Relevantnosť je tým vyššia čím viac slov je na stránke a čím menej stránok na dané slovo má index Google.

Page Level Keyword Usage - Correlated Data
Kľúčové slová na stránke - korelácia

 1. Kw is First Word of Page Title

  Kľúčové slovo je na prvom mieste v title tagu

  Keyword is First Word of Page Title
 2. # of KW Repetitions on the Page

  Počet opakovania kľúčového slova/frázy na stránke

  keyword Repetitions on the Page
 3. First Word in Title, Stemmed

  Prvé kľúčové slovo je v inonom tvare (napr. hľadáte "práca" a title stránky je "Prácu našli všetci lekári")

  First Word in Title Stemmed
 4. Image Alt Attribute Keyword Use

  V alt atribúte vloženého obrázka sa nachádza kľúčové slovo

  Image Alt Attribute Keyword Use
 5. TF*IDF of Page Title

  Relaventnosť title tagu vypočítaná podľa TF*IDF

  TF*IDF of Page Title
 6. TF*IDF of Page Body Content

  Relevantnosť obsahu stránky vypočítana podľa TF*IDF

  TF*IDF of Page Body Content
 7. KW is First Word of H1

  Kľúčové slovo je na prvom mieste v H1 nadpise stránky

  Keyword is First Word of H1
 8. Use of KW in Meta Description

  Použitie kľúčových slov v meta description

  Use of keyword in Meta Description
 9. Use of KW in Meta Keywords Tag

  Použitie kľúčových slov v meta keywords tagu stránky

  Use of keyword in Meta Keywords Tag
 10. Closeness of 1st KW Instance to Top of Page

  Blýzkosť - pozícia prvého kľúčovéno slova k začiatku textu stránky.

  Closeness of 1st KW Instance to Top of Page
 11. # of KW Matches in Page Title

  Počet kľúčových slov v title tagu stránky

  Keyword Matches in Page Title

Page Level Keyword Usage - Survey data
Kľúčové slová na stránke - prieskum

 1. Keyword present in the title element/tag

  Kľúčové slovo sa nachádza v title tagu

  Keyword present in the title element/tag
 2. Keyword is/are the first word in the title element/tag

  Kľúčové slovo je na provom mieste v title tagu

  Keyword is/are the first word in the title
 3. Keyword present in the anchor text of an internal-pointing link

  Kľúčové slovo sa nachádza v anchor texte interných odkazov

  Keyword present in the anchor text
 4. Keyword present in the page´s URL string

  Kľúčové slovo sa nachádza v URL stránky

  Keyword present in the page´s URL string
 5. Keyword present in the page´s H1 tag

  Kľúčové slovo sa nachádza v H1 nadpise stránky

  Keyword present in the page´s H1 tag
 6. Keyword present in the anchor text of an external-poinging link

  Kľúčové slovo sa nachádza v anchor texte extrerných odkazov(len tie externé, ktoré smerujú z vašej stránky von)

  Keyword present in the anchor text of an external
 7. Topical Keyword appears in the "content" area of the page (determined through some form of visual-segmentation of nav/sidebar/footer/content areas by the engines) relevance of linking pages

  Hlavné kľúčové slová stránky sa nachádzajú v menu/pätičke/obsahu stránky

  Topical Keyword appears in the
 8. Keyword present in the first 100 words of the dokument

  Kľúčové slovo sa nachádza v prvých 100 slovácha textu stránky

  Keyword present in the first 100 words of the dokument
 9. Degree of optimization for a topis modeling algorithm (e.g. LSA/LSI/pLSI/LDA/elc) on the entire content of a page as it relates to the user´s query

  Latent Semantic Indexing - ide o algoritmus, ktorý zobrazí vašu stránku vo výsledkoch vyhľadávania aj napriek tomu, že hustota kľúčového slova nedominuje. Napr. máte doménu o autách a na stránkach nepoužívate prevažne slovo auto ale: BMW, Mercedes, Audi, Renault, disky, náhradné diely, puklice. Na základe týchto slov LSI vydedukuje, že ide o stránku o autách a zobrazí vás vo výsledkoch výhľadávania aj na kľúčové slovo "auto". Ďalej LSI výlúči stránky, ktorých obsah je zameraný na synonymum vašeho hľadaného slova. LSA je LS analysis - proces indexovania stránok. pLSI je obdoba LSI. Čiže tento faktor udáva stupeň optimalizácie vašej stránky pomocou topic modelingu.

  Degree of optimization for a topis modeling algorithm
 10. Keyword present in the alt attribute of an image on the page

  Kľúčové slovo je v alt atribúte obrázka stránky

  Keyword present in the alt attribute of an image
 11. Keyword present in the page´s H2 tag

  Kľúčové slovo je v H2 nadpise stránky

  Keyword present in the page´s H2 tag
 12. Keyword is the first word the body text of the document

  Kľúčové slovo je na prvom mieste v texte stránky.

  Keyword is the first word the body text
 13. Keyword is the most frequent used word/phrase of that lenght (1-word, 2-word phrase, etc.) of the document

  Kľúčové slovo je najfrekventovanejšie slovo/fráza v texte danej stránky

  Keyword is the most frequent used word/phrase of that lenght
 14. Keyword used as the name of an image embedded on the page

  Kľúčové slovo je meno obrázka, ktorý je vložený na danej stránke

  Keyword used as the name of an image embedded
 15. Keyword present in bold/italic/em tag

  Kľúčové slovo je v bold/italic/em tagu

  Keyword present in bold/italic/em
 16. Keywod is used 3-6x in the document (as an absolute quantity)

  Kľučové slovo sa vyskytuje v počte 3-6x.

  Keywod is used 3-6x in the document
 17. Keyword "density" (percent of words on the page that are the target keyword) is an "ideal" quantity

  Kľúčové slovo na stránke má percento výskytu na danej stránke 1-3% - čo je ideálna denzita.

  Keyword density
 18. Keyword present in the page´s meta description tag

  Kľúčové slovo je v meta description tagu

  Keyword present in the page´s meta description
 19. Keyword present in the page´s H3 H4... tag

  Kľúčové slovo je v H3, H4... tagu

  Keyword present in the page´s H3 H4
 20. Keyword is/are the first word in the meta description tag

  Kľúčové slovo je na prvom miestne v meta tagu stránky

  Keyword is/are the first word in the meta description
 21. Keyword present in the page´s meta keyword tag

  Kľúčové slovo je v meta keyword tagu stránky na rôznej pozícií.

  Keyword present in the page´s meta keyword

Kľúčové slová na stránke - rady

Kľúčové slová použivajte hlavne v title tagu, meta tagu, alt atribúte a H1 nadpisoch na stránke.

Nezabudnite na alt atribút vloženého obrázka, je to podceňovaný faktor

Na stránke používajte topic modeling a optimálnu denzitu kľúčového slova 1-3%.

Aj keď kľúčové slová v URL nemajú pre Google veľký význam, no zvyšujú záujem ľudí a vaša stránka v SERPe pôsobí dôverihodnejšie. Okrem toho kľúčové slovo v URL je v SERPe boldované a určite vám zvýší CTR - mieru preklikov.Peter Blahút
techmed@techmed.sk