TECHmED

TECHmED / SEO pre Webdeveloperov

TECHmED

Peter Blahút


SEO pre Webdeveloperov

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Každý kto podniká na internete, alebo kto píše blog a články chce, aby ľudia na jeho stránky chodili. SEO zabezpečí to, že ľudia na vašu stránku prídu buď z Google, alebo zo sociálnej siete. No ak je vaša stránka nezaujímavá a neprehľadná, tak návštevníkov nezaujme. Potom vám je v podstate SEO zbytočné. Podstatnejšie ako SEO je obsah stránky, ktorý je pre ľudí zaujímavý a budú ho zdieľať na sociálnych sieťach. Ak chcete aby ste boli na internete videný, tak každá vaša stránka by mala obsahovať nasledujúce SEO elementy.

Viac o SEO optimalizácii v roku 2018 sa dočítate na stránke SEO agentúry wlipp.

Title Tag

Title tag sa zobrazuje v Google SERPe. Mal by stručne a výstižne pomocou kľúčových slov charakterizovať obsah stránky. Pre každú stránku má byť unikátny a nemal by mať viac ako 70 znakov. Dobre napísaný title tag vám zvýši mieru preklikov zo SERPu. Môže sa zobrazovať aj pri zdieľaní stránky na sociálnych sieťach, ak nie je určený v atribútoch pre sociálne siete (Facebook Open Graph).

<head\>
   <title\>Imunosupresívna liečba | TECHmED</title>
</head\>

Title Tag (moz)

Meta Description Tag

Meta description tag sa zobrazuje pod title tagom v Google SERPe. Je to stručný opis danej stránky a má byť unikátny pre každú stránku. Ideálne je, ak má do 155 znakov. Výstižný meta description tag, tak ako aj title tag, zvyšuje mieru preklikov zo SERPu. Ak nie je určený v atribútoch pre sociálne siete, tak sa zobrazuje aj pri zdieľaní stránky na sociálnych sieťach.

<head\>
   <meta name="description" content="toto je stranka">
</head\>

Meta Description Tag (moz)title tag


Obrázky

Pri vkladaní obrázkov nezabudnite uviesť názov obrázku v atribúte alt. Váš obrázok sa tak zobrazí v SERPe pri vyhľadávaní obrázkov na kľúčové slovo a prispeje k relevantnosti vašej stránky.

<img src="img/obrazok.jpg" alt="názov obrázka" />Hypertextové spojenia

Stránka by nemala mať viac ako 100 odkazov. Text každého odkazu (anchor text) by mal stručne charakterizovať stránku na ktorú odkazuje, bez ohľadu na to, či je odkaz interný, alebo externý. Ak používate ako odkaz obrázok, za anchor text sa považuje alt atribút. Ak odkazujete na nedôveryhodné stránky, tak používajte nofollow atribút.

Textový odkaz
<a href="http://www.techmed.sk/straka/">Kľúčové slová</a>


No follow odkaz
<a href="http://www.techmed.sk/stranka/" rel="nofollow">Kľúčové slová</a>


Odkaz s obrázkom
<a href="http://www.techmed.sk/stranka/"><img src="img/obrazok.jpg" alt="názov obrázku" ></a>

Interné odkazy (moz), externé odkazy (moz), Anchor text (moz)


Stavové kódy HTTP

Sú odpovede servera na vašu požiadavku z internetového prehliadača. Určite ste sa všetci streti s chybou 404. Ako odpoveď na neexistujúcu stránku vracajte vždy kód 404, alebo 410. Užívateľovi, ale zobrazte vlastnú stránku, napríklad s odkazom na domovskú stránku a s oznamom, že stránka neexistuje.

200 - Úspešná odpoveď
301 - Permanentné presmerovanie
302 - Dočasné presmerovanie
404 - Stránka nenájdená
410 - Stránka na trvalo odstránená
500 - Chyba servera
503 - Server je dočasne nedostupný

Stavové kódy HTTP (google)


Webmaster tools

Nástroje pre webmasterov, kde môžete optimalizovať a spravovať indexáciu vašeho webu. Môžete potvrdiť sitemap súbor, overiť prístupnosť Googlebota, blokovať určité stránky, prezrieť si zoznam vaších interných a externých odkazov, pozrieť si pozíciu v SERPe na kľúčové slová.

Google Webmaster Tools
Bing Webmaster ToolsKanonizácia

Viac URL adries môže odkazovať na rovnakú stránku. Problém je, že Google má potom problém, ktorú si má vybrať ako kanonickú - preferovanú URL adresu a ktorú potom bude zobrazovať v SERPe.

všetky nasledujúce URL adresy odkazujú na rovnakú stránku

http://www.techmed.sk
http://techmed.sk
http://www.techmed.sk/index.php
http://techmed.sk/index.php
http://techmed.sk/index.php&sessid=123

Pri kanonizácii sa používa atribút rel="canonical", a to v hypertextových odkazoch, aj v hlavičke kanonickej stránky. Ako domovskú kanonickú URL adresu používajte variantu s www predponou: http://www.techmed.sk

<link rel="canonical" href="http://www.techmed.sk">

Kanonizácia webu (Google), Canonical URL Tag (moz)URL

Nepoužívajte dynamické, ale statické URL. Statické URL je nalepšie generovať pomocou .htaccess. Statická URL je viac friendly a zvyšuje mieru preklikov zo SERPu. V URL používajte slová, ktoré výstižne opisujú obsah stránky, nemusia sa zhodovať s title tagom. Ak sa hľadané kľúčové slovo zhoduje so slovom URL, tak sa v SERPe zvýrazní.

Statnická - Friendly URL adresa
http://www.techmed.sk/translpantacia-organov/

Dynamická URL adresa
http://www.techmed.sk/index.php?stránka3.php

Radšej nepoužívajte subdomény
lepšie - http://www.techmed/blog/
horšie - http://blog.techmed.sk

Štruktúra URL adresy (moz), .htaccess (cz)Roboti

Pomocou jednoduchých príkazov usmerníte robotov, kde a ako často majú prehľadávať váš web. Niektoré konkrénte stránky môžete aj zakázať. Ide o obyčajný textový súbor, ktorý umiestnite do vašeho koreňového adresára. Nasledujúci súbor robots.txt povolí vstup všetkým robotom na všetky stránky vašeho webu a odkáže aj na súbor sitemap.xml. Za disallow nedávajte lomítko, pretože tak zakážete prístup robotom na všetky stránky vašeho webu.

Robots.txt
Umiestnenie: http://www.presbium.sk/robots.txt

User-agent: *
Disallow:
Sitemap: http://www.techmed.sk/sitemap.xml

robots.txt (cz), robotstxt.org, robots (moz)

X-Robots
Umiestnenie: posiela sa v HTTP hlavičke

HTTP/1.x 200 OK
Date: Sat, 28 Nov 2013 04:36:25 GMT
(...)
X-Robots-Tag: noindex
(...)

X-Robots, X-Robots-Tag (SEJ)

Meta Robots
Umiestnenie: V HTML kóde stránky v <head></head>

<head>
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">
</head>

robots.txt (cz), robotstxt.orgXML Sitemap

Sitemaps je xml súbor so zoznamom URL adries webu, jednotlivým URL adresám môžete prideliť určité parametre, podľa ktorých roboti lepšie a rýchlejšie indexujú web. Súbor sitemap môže byť statický vo formáte xml, alebo dynamický v php, ak generujete často nový obsah napr. inzertné portály. Súbor sitemap by sa mal nachádzať v koreňovom adresáry a odkážte naň so súboru rotobs.txt.

Sitemap.xml
Umiestnenie: http://www.presbium.sk/sitemap.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<url>
<loc>http://www.example.com/</loc>
<lastmod>2014-01-01</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.8</priority>
</url>
</urlset>


Index súborov sitemap
Ak má váš web viac sitemap súborov, tak hlavný sitemap.xml súbor bude slúžiť ako index, kde odkážete na všetky vaše sitemap súbory.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<sitemap>
<loc>http://www.example.com/sitemap1.php</loc>
</sitemap>
<sitemap>
<loc>http://www.example.com/sitemap2.xml</loc>
</sitemap>
</sitemapindex>


Sitemap (Google), Sitemap (pontikis)Facebook Open Graph

Pri zdieľaní na facebooku je potrebné vyplniť do hlavičky každej stránky aspoň nasledujúce meta tagy. Facebook potom pri zdieľaní zobrazuje informácie z týchto tagov. Nasledujúce meta tagy si určite na vašu stránku dajte, keďže facebook je u nás najpoužívanejšia sociálna sieť. Ak tieto tagy na stránke nemáta, facebook generujte základné informácie pri zdieľaní z ostatných tagov, ako napr. title tag

<head>
<meta property="og:title" content="Pitva srdca | TECHmED" />
<meta property="og:type" content="article" />
<meta property="og:url" content="http://www.techmed.sk/pitva-srdca/" />
<meta property="og:image" content="http://www.techmed.sk/logotech.jpg" />
<meta property="og:description" content="Ľavá a pravá komora srdca, predsiene..." />
<meta property="og:site_name" content="TECHmED.sk" />
<meta property="fb:admins" content="Facebook ID" />
</head>

facebook open graph

Open Graph Protocol - prehľad
Facebook Open Graph
Facebook Debugger - tu si môžete pozrieť ako máte nastavené Open Graph meta tagyTwitter Card

Pre zdieľanie na twitteri vyplnte aspoň nasledujúce meta tagy.

<head\>
<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:site" content="@ucet_webu_na_twitteri">
<meta name="twitter:title" content="Title tag tweetu">
<meta name="twitter:description" content="Stručný opis tweetu">
<meta name="twitter:creator" content="@ucet_autora_na_twitteri">
<meta name="twitter:image:src" content="http://www.vasweb.com/foto.jpg">
<meta name="twitter:domain" content="http://www.vasweb.com">
<head\>

Twitter Card
Twitter Validator


Google+

Google+ zdieľa informácie z Open Graph meta tagov, no doporučuje sa používať mikrodáta - Schema.org.

<html itemscope itemtype="http://schema.org/Article">
<head>
<meta itemprop="name" content="Názova článku">
<meta itemprop="description" content="Stručný opis článku">
<meta itemprop="image" content="http://vasweb.com/image.jpg">
</head>
(...)
</html>


Google+ Snippet
Google+ vaditatorSchema.org

Sú to jednoduché mikrodáta, ktoré vložíte do HTML kódu na stránke. Vyhľadávače sú tak lepšie informované aký obsah sa na stránke nachádza a potom vás môžu relevantnejšie zobrazovať. Tieto mikrodáta podporujú Bing, Google, Yahoo! and Yandex. A používa ich aj Google+.

<html itemscope itemtype="http://schema.org/Article">
<head>
<meta itemprop="name" content="Názova článku">
<meta itemprop="description" content="Stručný opis článku">
<meta itemprop="image" content="http://vasweb.com/image.jpg">
</head>
(...)
</html>


Schema.org


Google Authorship a Publisher


Google Authorship

Ak píšete rôzné články, alebo blogy, určite vám mieru prekliv zo SERPu zvýši to, že sa pri vašom článku v Google SERPe zobrazí vaša fotka. Váš profil na Google+ prepojte s vaším článkom v sekcii "Prispevateľ". Ak je váš článok zaujímavý a je na dôveryhodnom webe, tak Google vám fotku v SERPe zobrazí.

Na stránku s článkom treba umiestniť odkaz na váš Google+ profil

<a href="URL_vašeho_profilu?rel=author">Google, alebo vaše meno</a>

Google Authorship
Google Validator - tu si môžete overiť zobrazovanie vašej fotky


title tag

Google Publisher

Je analógia Google Authorship, len nezobrazuje v SERPe fotku človeka, ale firmy, alebo značky. Opäť musíte mať účet na Google+ s vytvoreným profilom vašej firmy. Profil potom prepojíte s homepage vašeho webu.

Na homepage webu trema umiestniť odkaz na Google+ profil vašej firmy

<a href="https://plus.google.com/[ID_stránky]" rel="publisher">Navštivte nás na Google+</a>

Google Publisher
Google Validator - tu si môžete overiť zobrazovanie vašej fotkyStránkovanie

Vyjadruje vzťah medzi URL adresami, ktoré stránkujú napríklad nejaký zoznam

Prvá stránka
http://www.presbium.sk/ponuky-prace/

<link rel="next" href="http://www.presbium.sk/ponuky-prace/?page=2">

Druhá stránka
http://www.presbium.sk/ponuky-prace/?page=2

<link rel="prev" href="http://www.presbium.sk/ponuky-prace/">
<link rel="next" href="http://www.presbium.sk/ponuky-prace/?page=3">

Poslená stránka
http://www.presbium.sk/ponuky-prace/?page=3

<link rel="prev" href="http://www.presbium.sk/ponuky-prace/?page=2">

Google stránkovanie

Peter Blahút
techmed@techmed.sk