TECHmED

Peter Blahút

Sick sinus syndróm

Sick sinus syndróm a Prevodový systém


EKG a Sick sinus syndróm


Diagnostika SSS


Tachy-Brady syndróm a Overdrive suppression


Zotavovací čas SA uzla a Post-tachykardická pauzaSick sinus syndróm (Tachy-Brady syndróm)Sick sinus syndrómSick sinus syndróm (Tachy-Brady syndróm)Sick sinus syndróm (Tachy-Brady syndróm)