TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Sino-atriálna nodálna reentry tachykardia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Sino-atriálna nodálna reentry tachykardia

Sinoatrial nodal reentrant tachycardia (SANRT)

Peter Blahút Peter Blahút Liečba

Re-entry a supraventrikulárna tachykardiasupraventricular arrhythmias, re-entry mechanism, Sinoatrial nodal reentrant tachycardia (SANRT)

Sino-atriálna nodálna reentry tachykardia

Sinoatrial nodal reentrant tachycardia (SANRT)

EKG a Sino-atriálna nodálna reentry tachykardia


ECG Sinoatrial nodal reentrant (reentry) tachycardia (SANRT)

Sinoatriálna nodálna reentry tachykardia


Diferenciálna diagnostikaECG sinus tachycardia
SA node, atria, sinus tachycardia, enhanced automaticity

Sínusová tachykardiaECG Inappropriate sinus tachycardia
SA node, atria, automaticity, Inappropriate sinus tachycardia

Neprimeraná sínusová tachykardia

 • Impulzy vznikajú v SA uzle
  • Každý impulz vytvorí P vlnu, potom prejde na komory (QRS)
 • Mechanizmus je zvýšená automaticita
 • Je nefyziologická sínusová tachykardia (bez príčiny)
  • SA uzol sa "preprogramuje" do tachykardie
 • Neprimeraná sínusová tachykardia
  • rovnaký EKG obraz ako sínusová tachykardia
   • Pretože impulzy vnikajú v tom istom mieste (SA uzol)


ECG sa node reentry, Sinoatrial nodal reentrant tachycardia (SANRT)
SA node reentry, Sino-atrial nodal reentrant tachycardia (SANRT)

Sinoatriálna nodálna reentry tachykardia

 • Impulzy vznikajú v SA uzle
  • Každý impulz vytvorí P vlnu, potom prejde na komory (QRS)
 • Mechanizmus je reentry (Impulz krúži okolo SA uzla)
 • Sinoatriálna nodálna reentry tachykardia
  • rovnaký EKG obraz ako sínusová tachykardia
   • Pretože impulzy vnikajú v tom istom mieste (SA uzol)

Masáž karotického sinusu


reentry tachycardia, carotid sinus massage


ECG Carotid sinus massage, sinus tachycardia, atrial tachycardia
sinus tachycardia, Carotid sinus massage

Masáž karotického sínusu a Spomalenie frekvencieECG SA node reentry, carotid sinus massage, Sinoatrial nodal reentrant tachycardia (SANRT)
SA node reentry, carotid sinus masssage

Masáž karotického sinusu a Nespomalenie frekvencie

 • Masáž karotického sinusu (MKS)
  • Neovplyvňuje reentry v predsieňach
  • Zastaví reentry len v AV junkcii
 • Po MKS nedošlo ku spomaleniu frekvenciu
  • Ide o sino-atriálnu nodálnu reentry tachykardiu (V SA uzle je reentry)


ECG Sino-atrial nodal reentrant tachycardia (SANRT)

Sino-atriálna nodálna reentry tachykardia (SANRT)ECG sinus tachycardia, 110 bpm

Sínusová tachykardia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk