TECHmED

Peter Blahút

Sino-atriálna nodálna reentry tachykardia

Liečba

Re-entry a supraventrikulárna tachykardia


Sino-atriálna nodálna reentry tachykardia


EKG a Sino-atriálna nodálna reentry tachykardiaSinoatriálna nodálna reentry tachykardia


Diferenciálna diagnostika
Sínusová tachykardia
Neprimeraná sínusová tachykardia
Sinoatriálna nodálna reentry tachykardia


Masáž karotického sinusu
Masáž karotického sínusu a Spomalenie frekvencie
Masáž karotického sinusu a Nespomalenie frekvencieSino-atriálna nodálna reentry tachykardia (SANRT)Sínusová tachykardia