TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Sínusová bradykardia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Sínusová bradykardia

Sinus bradycardia

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Sinoatriálny uzol


sino-atrial node (SA node) and heart conduction system

Frekvencia a Sínusový Rytmus


Sínusová bradykardia


EKG a Sínusová bradykardia

sino atrial node depolarization and sinus bradycardia


ECG criteria sinus bradycardia, heart rate 35bpm, normal P waves, narrow QRS complexes, normal PR interval

Sínusová bradykardia


Najčastejšie príčiny sínusovej bradykardie


Vágové manévre

 • Stimulujú nervus vagus a následne vzniká:
 • Najznámejšie vágové manévre:
  • Masáž karotického sínusu
   • Spomaľuje automaticitu SA uzla a predsieni (nie reentry v predsieňach)
   • Masírujete krk dvomi prstami pod dolným okrajom sánky
  • Valsavov manéver
   • Pacient si rukou upchá nos, a silno vydychuje cez upchatý nos
   • Alebo tlačí, ako na záchode na stolicu
  • Vyvolanie zvracacieho reflexu
   • Pacient si dá prsty na koreň jazyka
  • Zatlačenie na očný bulbus
   • Zatlačíte na bulbus pacienta, no používa sa málo
  • Potápačský reflex cicavcov
   • Ak ponoríte tvár do chladnejšej vody ako 21 °C


Carotid sinus massage

Potápačsky reflex cicavcov

 • Je ochranný reflex cicavcov pred extrémnym chladom
 • Reflex spustí voda, ktorá je chladnejšia ako 21°C
  • Voda musí byť v kontakte s tvárou
 • Ak pacient ponorí tvár do vody chladnejšej ako 21 °C
  • tak vznikne sínusová bradykardia

 • Potápači môžu mať bradykardiu až pod 20/min.
  • Telo tak pod vodou spotrebuje menej kyslíka

 • Pri podchladení (<35 °C) vzniká na EKG J vlna

Mammalian diving reflex


ecg sinus rhythm

Sínusový RytmusECG sinus bradycardia 35bpm, normal p waves, u waves

Sínusová bradykardia

 • Frekvencia: 35/min
 • P vlny prítomné
 • Nepredĺžený PQ interval (0,14s)
 • Ide o 15 ročnú pacientku s anorexia nervosa
 • U vlna (aVR, V2, V4-6)
  • môže byť prítomná pri bradykardii
sino atrial node


ECG sinus bradycardia, av block first 1st degree, prolonged PQ PR interval

Sínusová bradykardia a AV blokáda I. stupňa

sino atrial node


ECG atrial brady fibrillation

Fibrilácia predsieni


atrial fibrillation, micro re-entry

Peter Blahút
techmed@techmed.sk